Křesťanství

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Křesťanství I  

 

 

V kurzu jde zčásti o historický vývoj křesťanství prvních šesti staletí, zčásti o religionistický, tedy neteologický přístup, včetně zohledňování obecnějších fenoménů uplatněných specificky i v křesťanství, např. eschatologie a vzkříšení, křest (jakožto iniciace), či teologický triadismus.

 

   

 

 

 

Základní: Nový zákon (Český ekumenický překlad).

Rozšiřující: Piétri, L. (ed.). Die Geschichte des Christentums, I-II. Basel, Herder, 2005.

Doporučená: Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha, Návrat domů, 1996.

Doporučená: Vouga, F. Dějiny raného křesťanství. Brno, Vyšehrad, 1997.

Doporučená: Scott, J. J., Jr. Jewish Backgrounds of the New Testament. Grand Rapids (Mich.), Baker Academic, 1995.

Doporučená: Pokorný, P. Píseň o perle. Praha, Vyšehrad, 1998.

Doporučená: Dodds, E. R. Pohané a křesťané ve věku úzkosti. Praha, Rezek, 1997.

Doporučená: McDonald, M. L., J. A. Sanders (eds.). The Canon Debate. Peabody (Mass.), Hendrickson, 2002.

Doporučená: Brown, P. The Making of Late Antiquity. Cambridge (Mass.) - London, Harvard University Press, 1978.

Doporučená: Pokorný, P., U. Heckel. Úvod do Nového zákona: přehled literatury a teologie. Praha, Vyšehrad, 2013.

 

   
           
Křesťanství II    

 

Předmětem kursu jsou především dějiny křesťanského myšlení se zaměřením na historický vývoj Západu. Cílem předmětu je i seznámení s křesťanskou spiritualitou a jejími proměnami v průběhu církevních dějin.

     

 

Doporučená: McGrath, A. E. An Introduction to Christianity. Malden (Mass.), Blackwell, 1997.

Doporučená: Frank, K. Dějiny křesťanského mnišství. Praha, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003.

Doporučená: Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha, Návrat domů, 1999.

Doporučená: Schatz, K. Dějiny papežského primátu.. Brno, CDK, 2002.

Doporučená: Fröhlich, R. Dva tisíce let dějin církve.. Praha, Vyšehrad / Herder, 1999.

Doporučená: Chidester, D. Christianity: A Global History.. San Francisco, HarperCollins, 2000.

Doporučená: Soukup, P. Jan Hus.. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

Doporučená: Hägermann, D. Karel Veliký - vládce Západu.. Praha, Prostor, 2002.

Doporučená: Chenaux, Ph.:. Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989). Praha, Rybka, 2012.

Doporučená: FILIPI, P. Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, 1998. ISBN 80-85959-35-6.

Doporučená: Schilling, H. Martin Luther.. Bratislava, Aleph, 2002.

Doporučená: Gurevič, A. Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku.. Jinočany, 1996.

Doporučená: Israel, J. Revolutionary Ideas. Oxford ? Princeton, Princeton University Press, 2014.

Doporučená: Lambert, M. Středověká hereze.. Praha, Argo, 2000.