Křesťanská filosofie

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Křesťanská filosofie  

 

 

Začáteční přednášky jsou věnovány jednotlivým teologickým pohledům na člověka, jeho místo ve světě. Dále se přednášky týkají vztahu ke člověku, státu, přirozenému zákonu v dějinách křesťanského myšlení. Poslední potom vztahu k přírodě. Ačkoliv se jedná o dějiny myšlení, použitá metoda nebude mnohdy přísně historická a zaměřená na posloupnost událostí a navazování myšlenek, ale soustředěná na texty a jejich vliv. Jednotlivá témata budou provázána.

 

   

 

 

 

Základní: Finnis J. Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory. Oxford.

Základní: Herold V., Müller I., Havlíček A. Politické myšlení pozdního středověku a reformace.. Praha, 2011.

Základní: Herold V., Müller I., Havlíček A. Politické myšlení raného křesťanství a středověku.. Praha, 2011.

Základní: Němec V. Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského, in Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti. ed. Chvátal Ladislav, Hušek Vít.. Brno, 2008.

Základní: Brett A. S. Right and Nature. IndividualRights in Later ScholasticThought.. Cambridge, 1997.