Komparativní náboženství a mezináboženský dialog

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Komparativní náboženství I.  

 

 

Cílem kurzu bude ukázat odlišnosti v přístupu různých kultur a náboženství k tématům jako jsou náboženská tolerance, nenásilné soužití různých náboženství, mezináboženský dialog, lidská práva a sekularizace. Kořeny těchto témat budou zasazeny do specifických náboženských, teologických a kulturních rámců.

 

   

 

 

 

Základní: Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe (KAPLAN, J. B.)

Základní: Harris Sam, Madžd Nawáz. Islám a budoucnost tolerance. Praha, Volwox Globator, 2016.

Základní: Sachedina, A. Islam and the Challenge of Human Rights. New York: Oxford University Press, 2009.

 

   
           
Komparativní náboženství II.    

 

Cílem předmětu je seznámit studenta se způsobem, jakým probíhala interakce mezi židy a příslušníky jiných náboženstvích či kultur od starověku do 20. století na vybraných příkladech ze židovské historie. Záměrem je představit charakteristický konceptuální rámec židovského náboženského (teologického) myšlení, který je obtížně souměřitelný například s antickým náboženstvím (např. řeckým a římským), ale je společný křesťanům a muslimům, kteří jej do velké míry přebírají.

 

     

 

Základní: Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe (KAPLAN, J. B.)

Základní: Flavius Josephus: Translation and Commentary, Against Apion, Vol. 10 (MASON, S.)

Základní: Kitab al Khazari, Translated from Arabic with an Introduction by Hartwig Hirschfeld (HALLEVI, J.)

Základní: The Hebrew Republic. Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought (NELSON, E.)

Základní: The Invention of the Jewish People (SAND, Sh.)

Základní: The Jewish State: an attempt at a modern solution of the Jewish question (HERZL, Th)

Základní: The Open Society and Its Enemies, vol I (POPPER, R. K.)

Základní: STANTON, N. G.; STROUMSA, G. G. Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity. Cambridge, 1998.

 

   
         
Mezináboženský dialog I    

 

Cílem předmětu je zmapovat vztahy mezi náboženstvími (jak na základě teoretických modelů, tak i v praxi) a přiblížit přístupy k mezináboženskému dialogu v hlavních mimokřesťanských náboženstvích.

 

     

 

Základní: ŠTAMPACH, O. I. Náboženství v dialogu. Praha, 1998.

Základní: KÜNG, H. Světový étos Projekt. Zlín, 1991.

Doporučená: KÜNG, H.; BECHERT, H. Křesťanství a buddhismus. Praha, 1998.

Doporučená: KÜNG, H.; STIETENCRON, H. von. Křesťanství a hinduismus. Praha, 1997.

Doporučená: KÜNG, H.; ESS, J. van. Křesťanství a islám. Praha, 1998.

Doporučená: KÜNG, H.; CHING, J. Křesťanství a náboženství Číny. Praha, 1999.

Doporučená: LAPIDE, P.; PANIKKAR, R. Míníme téhož Boha?. Praha, 2003.

Doporučená: BERGOGLIO, J.; SKORKA, A. O nebi a zemi. Praha, 2013.