Jak na přijímačky?

K přijetí ke studiu religionistiky není nutné skládat přijímací zkoušky, pokud počet
přihlášených nebude překračovat kapacitu oboru. V takovém případě byste byli pozváni k
ústním přijímacím zkouškám – při rozhovoru s vámi nás bude zajímat především vaše
motivace ke studiu. Pokud přinesete seznam přečtené literatury, může další rozprava vycházet
z něj.