Islám

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Islám I  

 

 

Cílem přednášek prvního semestru bude seznámit se základy (zejména) sunnitského islámu, tj. se základními texty (Korán, dále ahádíth, stěžejní etc.), jejich vznikem a rolí; a s hlavními teologickými, právními a filosofickými pojmy, jejich dějinným kontextem a vývojem.

 

   

 

 

 

Základní: KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2008.

Základní: Korán (přel. Ivan Hrbek). Praha, 1972.

Základní: KŰNG, H., ESS, J. van. Křesťanství a islám. Praha, 1994.

 

   
       
Islám II