Ideologie religionistiky a metody religionistického výzkumu

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Ideologie religionistiky  

 

 

Cílem kurzu je připravit studenty na magisterské zkoušky. Seminární formou budou probrány vybrané otázky k magisterské zkoušce.

 

   

 

 


 

   
           
Metody religionistického výzkumu    

 

V kurzu studenti získají přehled o povaze a pravidlech odborného akademického psaní a o povaze a úskalích výzkumu v humanitních vědách.
Studenti se naučí rozličným rešeršním technikám tak, aby byli schopni k jakémukoli tématu efektivně sestavit relevantní seznam kvalitní vědecké literatury, dokázali rozpoznat důvěryhodné zdroje od zavádějících či nedůležitých a orientovali se v příručkách a databázích významných pro religionistiku.