History of Philosophy

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
History of Philosophy I  

 

 

Cílem předmětu je uvést studenty do filosofického myšlení.
Předmět je veden v anglickém jazyce.

 

   

 

 

 

Základní: Arendt. Eichmann in Jerusalem. ISBN 978143039884.

Základní: Arendt. Eichmann in Jerusalem. ISBN 978143039884.

Základní: Arendt. The Origins of Totalitarianism. ISBN 978-0156701532.

Doporučená: Hume, D. An Enquiry Concerning the Principles of Morals. Oxford: Clarendon Press, 1902.

Doporučená: Arendt. Essays in Understanding. ISBN 9780805211863.

Doporučená: Hill. Hannah Arendt: The Recovery of the Public World.. ISBN 9780312360719.

Doporučená: Shaftesbury. Characteristicks of Men, Manners, Opinions and Times. Indianapolis: Liberty Fund, 2001.

Doporučená: Hobbes, T. Leviathan. London: Bohn, 1839.

Doporučená: Čapek, J. a kol. Přístupy k etice II.. Praha, Filosofia, 2015.

Doporučená: Villa. The Cambridge Companion to Hannah Arendt. ISBN 978-0-521-64198-2.

Doporučená: The Theory of Moral Sentiments (Smith, A.)

Doporučená: Hume, D. Treatise of Human Nature. Oxford, 1896.

Doporučená: Mill, J. S. Utilitarianism. 1861.