Hebrejština

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Hebrejština I  

 

 

Cílem kurzu biblické hebrejštiny je uvést studenta do struktury semitského jazyka a také do semitistického a obecněji lingvistického metajazyka. V kurzu vznikne praktická schopnost číst tuto starověkou literaturu a poradit si za pomoci sekundární gramatické literatury (v níž také učí se vyznat) s kteroukoli pasáží bibl. textu. Kurz se soustředí na biblickou hebrejštinu, ale trvale zohledňuje mluvenou moderní hebrejštinu (ivrit), čímž se zájemcům v zásadní míře ulehčí případný přechod k ivritu.

 

   

 

 

 

Základní: Seow, C. L. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised Edition.. Nashville, Abingdon Press, 1995.

Rozšiřující: Elliger, K . - W. Rudolph (ed.). Biblia Hebraica Stuttgartensia.. Stuttgart, Deutsche Bibelgesselschaft, 1977.

Rozšiřující: PRUDKÝ, M. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Praha, 1992.

Rozšiřující: SEGERT, S., KLÍMA, O. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha, 1956.

Rozšiřující: PÍPAL, B. Slovník biblické hebrejštiny. Praha, 1970.

Rozšiřující: BROWN, F., DRIVER, S., BRIGGS, C. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Dictionary, Fifth Printing. Massachusetts, 2000.

Rozšiřující: WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha, 1997.

Doporučená: Qimron, E. - D. Sivan. A Grammar of the Hebrew of the Dead Sea Scrolls.. Jerusalem, Jad Jizhak Ben-Zvi, 2018.

Doporučená: Schneider, W. Grammatik des biblischen Hebräisch.. München, Claudius, 2007.

Doporučená: Clines, D. J. A. et al. The Concise Dictionary of Classical Hebrew.. Sheffield, Sheffield Phoenix Press, 2009.

Doporučená: Clines, D. J. A. et al. The Dictionary of Classical Hebrew, I-VIII.. Sheffield, Sheffield Academical Press, 2010.

Doporučená: Dobbs-Allsopp, F. W. - J. J. M. Roberts - C. L. Seow - R. E. Whitaker. The Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of the Monarchy with Concordance.. New Haven ? London, Yale University Press, 2005.

 

   
           
Hebrejština II    

 

Cílem navazujícího kurzu hebrejského jazyka je, aby studenti získali vědomosti o slovesném systému jako celku.

 

     

 

Základní: COFFIN, A. & BOLOZKY, Sh. A Reference Grammar of Modern Hebrew. New York, 2006.

Základní: CHAYAT, Sh. & ISRAELI, S. & KOBLINER, H. Hebrew from Scratch, part I-II. Jerusalem, 2001.

Základní: Ivrit mi-Bajit tov (AVIAD, Riva)

Základní: LEVY, Y. (ed.). Oxford English-Hebrew Hebrew-English Dictionary. Jerusalem, 1995. ISBN 9653070274.

Základní: BOLOZKY, Sh. 501 Hebrew Verbs. New York, 1996.

Rozšiřující: PRUDKÝ, M. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Praha, 1992.

Rozšiřující: SEGERT, S., KLÍMA, O. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha, 1956.

Rozšiřující: PÍPAL, B. Slovník biblické hebrejštiny. Praha, 1970.

Rozšiřující: BROWN, F., DRIVER, S., BRIGGS, C. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Dictionary, Fifth Printing. Massachusetts, 2000.

Rozšiřující: WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha, 1997.

 

   
           
Hebrejština III    

 

Seminář nejprve uvádí do základních filologických termínů, do obecné charakteristiky semitských jazyků a hebrejštiny, do mimobiblických pramenů či tradování biblikých knih. Seminář se na základě vlastních materiálů ke gramatickým výkladům (podpořených cvičebnicemi) věnuje důkladnějšímu popisu jazykových fenoménů s filologickým důrazem na logiku jejich podoby a fungování a to v ohledech morfologickém i syntaktickém. K základním principům patří cvičení z biblických textů, nikoli z fabrikovaných vět, protože četba kteréhokoli originálního textu Tenachu naráží na filologické obtíže a student musí mít orientaci i v lingvistickém metajazyce, aby se vyznal v diskusích odorníků nad takřka kteroukoli pasáží Tenachu.

 

     

 

Základní: Prudký, M. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Praha, Kalich, 2104.

Základní: Kautzsch, E. Übungsbuch zu Gesenius-Kautsch? Hebräischer Grammatik. Leipzig, Vogel, 1887.

Rozšiřující: Joüon, P., T. Muraoka. A Grammar of Biblical Hebrew I-II. Roma, Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1991.

Rozšiřující: Qimron, E., D. Sivan. A Grammar of the Hebrew of the Dead Sea Scrolls. Jerusalem, Jad Jizhak Ben-Zvi, 2018.

Rozšiřující: Arnold, B.T., J. H. Choi. A Guide to Biblical Hebrew Syntax. Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Rozšiřující: Gesenius, W., E. Kautzsch, A. E. Cowley. Gesenius´ Hebrew Grammar, edited and enlarged by E. Kautzsch, second English edition A. E. Cowley. Oxford, Clarendon Press, 1910.

Rozšiřující: Gesenius, W., H. Donner. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 18. Auflage, herausgegeben von Herbert Donner. Berlin - Heidelberg, Springer, 2013.

Rozšiřující: Clines, D. J. A. et al. The Dictionary of Classical Hebrew, I?VIII. Sheffield, Sheffield University Press, 2010.

Doporučená: Waltke, B ., M. O´Connor. An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake, Eisenbrauns, 1990.

Doporučená: Klíma, O., S. Segert. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha, Československá akademie věd, 1956.

 

   
           
Hebrejština IV    

 

Cílem kurzu hebrejského jazyka je uvést studenta do jeho struktury, pojmosloví a vývoje.
Kurz hebrejštiny III a IV je určen pro pokročilé a bude navazovat na kurz hebrejština II. Důraz bude dán na prohloubení dosavadních znalostí a jejich procvičování.

 

     

 

Rozšiřující: WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha, 1997.