Filozofie výchovy

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Filozofie výchovy  

 

Cílem předmětu je zaměřit se především na vznik a kontext vzniku prvních podob výchovy našeho, evropského typu, tj. na starořeckou paideia a pojmy s ní souvisejícími: erós, filia, paiderastia, philosofia atp.

 

   

 

 

 

Základní: JIRSA, J. (ed.). Idea university. Praha, 2015. ISBN 978-80-200-2375-9.

Základní: CHOTAŠ, J. a kol. Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha, 2015.

Základní: RICHÉ, R., VERGER, J. Učitelé a žáci ve středověku. Praha, 2006. ISBN 978-80-7429-028-2.

Doporučená: PALOUŠ, R. Ars docendi. Praha : Karolinum, 2004.

Doporučená: KOCH, J. Artes liberales. Leiden, 1959.

Doporučená: STICHWEH, R. Der frühmoderne Staat und die europäische Universität. Frankfurt a. M., 1991.

Doporučená: JASPERS, K. Die Idee der Universität. Berlin, 1946.

Doporučená: LIESSMANN, K. P. Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis. Praha, 2015.

Doporučená: NEWMAN, J. H. Idea univerzity. Praha, 2014.

Doporučená: DAWSON, Ch. Krize západní vzdělanosti. Praha, 1991.

Doporučená: NUSSBAUM, M. C. Křehkost dobra. Praha : Oikúmené, 2003.

Doporučená: GASSET, J., O. Mission of the University. Princeton, 1944.

Doporučená: FIALA, J. Obnova ideje univerzity. Praha, 1993. ISBN 80-70-66-785-9.

Doporučená: GADAMER, H.-G. Pravda a metoda I. Praha, 2010.

Doporučená: PATOČKA, J. Sebrané spisy. Péče o duši I-III. Praha : Oikúmené, 1996.

Doporučená: PLATÓN. Spisy I-V. Praha : Oikúmené, 2003.

Doporučená: KAUFMANN, W. The Future of the Humanities. New York, 1977.

Doporučená: KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann a synové, 1995.