Filozofie vědy

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Filozofie vědy I  

 

 

Metodologie či filosofie vědy se pokouší z různých hledisek interpretovat:

  • Problematický vztah mezi vědou a přirozeným postojem
  • Co je základem vědeckosti vědy
  • Z jakých východisek věda vzešla
  • Jak se věda vyvíjela a proměňovala
  • Jak probíhá vědecký provoz či výzkum
  • Co lze nebo naopak nelze od vědy očekávat.
   

 

 

 

Základní: B. Fajkus. Filosofie a metodologie vědy. Praha, 2005.

Základní: T. Kuhn. Struktura vědeckých revolucí. Praha , 1997.

Doporučená: Špelda, D. Astronomie v antice; Astronomie ve středověku.. Ostrava, 2006.

Doporučená: A. Koyré. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Praha, 2004.

Doporučená: S. Toulmin, J. Goodfield. The Fabric of the Heavens ? The Development of Astronomy and Dynamics.. Chicago ? London, 1999.

 

   
         
Filozofie vědy II      

 

Základní: E. Husserl. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha, 1996.

Doporučená: Derrida, J. Tradice vědy a skrývání smyslu. Praha, 2003.

Doporučená: P. Vopěnka. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Praha, 2000.

Doporučená: Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie ? 11 improvizovaný přednášek. 4. přednáška.. Praha, 1992.