Filozofie náboženství

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Filozofie náboženství  

 

 

Cílem předmětu je podat systematický přehled o filosofii ve vztahu k náboženství. Výklad sleduje filosofii jako kritiku náboženství, jako filosofické promýšlení náboženských témat a jako oporu náboženství. Poskytne přehled české filosofie náboženství, a dále pohled na atypické a alternativní (mimoakademické) filosofické přístupy k náboženské látce.

 

   

 

 

 

Základní: HORYNA, B.; PAVLINCOVÁ, H. Filosofie náboženství. Brno (s. 185-233), 1999.

Doporučená: FLOSS, P. Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha : Vyšehrad, 2004.

Doporučená: Whitmarsh, T. Battling the Gods. Knopf, 2015.

Doporučená: Röd W. Novověká filozofie I.. Oikoymenh, Praha, 2001.

Doporučená: Röd W. Novověká filozofie ii.. Oikoymenh, Praha, 2004.

Doporučená: Hrbek. M. Smrt Boha v Nietzschově filozofii. Praha: Academia, 1997.