Filozofický seminář

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Filozofický seminář I  

 

 

Filosofický seminář I. - Filosofické úvahy o smrti
Seminář Filosofické úvahy o smrti bude ve své první části I. zaměřen na období antické, helenistické a pozdně helenistické, konečně pak patristické. Posluchači budou společně pracovat nad předloženými základními texty.

 

   

 

 

 

Základní: SCHERER Georg. Smrt jako filosofický problém. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří, 2005.

Základní: RIST J. M. Stoická filosofie. OIKOYMENH. Praha, 1998.

Doporučená: The Oxford Handbook of Philosophy of Death (Edited by BRADLEY Ben, FELDMAN Fred and JOHANSSON Jens)

 

   
           
Filozofický seminář II    

 

Ve filosofickém semináři 2 se studenti budou věnovat interpretaci knihy od Jana Patočky: Úvod do fenomenologické filosofie.

 

     

 

Základní: PATOČKA, J. Úvod do fenomenologické filosofie. Praha : Oikúmené, 2003.

Doporučená: BLECHA, I. Proměny fenomenologie : úvod do Husserlovy filosofie. Praha : Triton, 2007.