Filozofická propedeutika (FIPRE)

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Filozofická propedeutika  

 

 

Kurs je pojímán jako výklad základních politicko-filosofických pozic od antiky po současnost. Přednášky by měly studenty seznámit s hlavními postavami dějin politického myšlení a ukázat, že jejich teorie nejsou pouze historicky podmíněnými koncepty, nýbrž pokusy o řešení konkrétních politických problémů relevantních dodnes.

 

   

 

 


primární
2. Platón, Ústava, I-V; Politikos; Zákony, I-V.
3. Aristotelés, Politika, I-III, VII-VIII.
4. Cicero, O věcech veřejných, Praha 2010.
5. Augustin, O obci Boží, XIII,13-17; XV,8, 21-22; XXII,6.
6. Tomáš Akvinský, "O království ke králi kyperskému", in: Texty k studiu dějin středověké filosofie, Praha 1994; Suma theologie, I-II,90-97.
7. N. Machiavelli, Vladař, přel. J. Zaorálek, Praha 1940.
8. T. Hobbes, Leviathan, Praha 2010.
9. J.-J. Rousseau, O společenské smlouvě, Praha 1949.
10. G. F. W. Hegel, Základy filosofie práva, Praha 1992.
11. C. Schmitt, Pojem politična, Praha 2005.
12. J. Rawls, Teorie spravedlnosti, Praha 1995

sekundární
A. H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky, Praha 2002.
K. Ballestrem - H. Ottmann, Politická filosofie 20. stol., Praha 1993.
A. Baruzzi, Einführung in die politische Philosophie der Neuzeit, Darmstadt 1993.
N. P. Barry, Modern Political Theory, London 1981.
D. Berg-Schlosser - T. Stammen, Úvod do politické vědy, Praha 2000.
Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno 2000.
H. Fenske - D. Mertens - W. Reinhard, Geschichte der politischen Ideen, Frankfurt a. M. 2000.
I. Fetscher - H. Münkler (vyd.), Pipers Handbuch der politischen Ideen, I: Frühe Hochkultur und europäische Antike, München 1988.
A. Graeser, Řecká filosofie klasického období, Praha 2000.
B. Groethuysen, Philosophie der Französischen Revolution, Neuwied - Berlin 1971.
W. Hennis, Politik und praktische Philosophie. Eine Studie zur Rekonstruktion der politischen Wissenschaft, Neuwied a. R. - Berlin 1963.
J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení, Praha 2019.
H. Chadwick, Augustinus, in: Zakladatelé myšlení, Praha 1994.
J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení, Praha 2017.
J. Jirsa - K. Thein - J. Jinek, Obec a duše. K Platónově praktické filosofii, Praha 2014.
H.-J. Lieber (Hrsg.), Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart, München 1993.
A. A. Long, Hellénistická filosofie, Praha 2003.
G. Möbus (vyd.), Die politische Theorien von der Antike bis zur Renaissance, Köln 1964.
R. G. Mulgan, Aristotelova politická teorie, Praha 1998.
M. C. Nussbaumová, Křehkost dobra, Praha 2003.
H. Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, I-IV, Weimar/Stuttgart 2001-2012.
J. Pieper, Tomáš z Akvina, Řím 1972.
K. R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, I-II, Praha 1994.
W. Röd, Novověká filosofie, I, Praha 2001.
Ch. Rowe - M. Schofield (vyd.), The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, Cambridge 2000.
L. Strauss, Eseje o politické filosofii, Praha 1995.
L.Strauss, Naturrecht und Geschichte, Suhrkamp Verlag 1977.
L. Strauss - J. Cropsey, Western Political Teory, Chicago - London 1987.
A. Swift, Politická filozofie, Praha 2005.
K. von Beyme, Die politischen Theorien der Gegenwart, Wiesbaden 2000.
P. Weber-Schäfer, Einführung in die antike politische Theorie, I-II, Darmstadt 1976.
J. Wolff, An Introduction to Political Philosophy, Oxford 1996.