Doktorské studium

Doktorské studium


Požadavky k přijímací zkoušce


Termín podání přihlášek na a.r. 2020/2021 pro uchazeče z ČR: 28. června 2020

Termín podání přihlášek na a.r. 2020/2021 pro uchazeče ze zahraničí: 31. května 2020


Počet přijímaných na ak. r. 2018/2019: cca 5

 

Den otevřených dveří: 28. 1. 2020 (od 14:00), 8. 2. 2020 (od 10:00)

Přihlášky ke studiu: informace zde

Další informace pro uchazeče o studium: zde