Doktorandské kolokvium

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Doktorandské kolokvium I  

 

 

 

Primárním cílem semináře je přispět k úspěšnému dokončení disertace, a to jednak metodickou a obsahovou konzultací, jednak motivační pobídkou a reflexí v kruhu ostatních studentů. Obsahem seminářů bude prezentace ucelené části disertace (typicky: dokončené kapitoly) a její obhajoba před kolegy. Podle potřeby lze rovněž zařadit prezentaci státnicových tezí, kdy se bude simulovat jejich skutečná obhajoba.
Program semináře bude doplněn společnou seminární četbou podle domluvy.

   

 

 

 


 

   
     
Doktorandské kolokvium II  

 

 

   
     
Doktorandské kolokvium III  

 

 

   
     
Doktorandské kolokvium IV