Co studiem religionistiky získáte?

  • Religionistické vzdělání buduje dnes obzvlášť potřebné schopnosti: přesně chápat složité myšlenkové konstrukce i “iracionální” symbolické systémy, vyhodnocovat jejich slabá a silná místa a chápat jejich vnitřní logiku.
  • Religionistika učí snaze o bezpředsudečné, informované pochopení “cizího” či “odlišného” - tolik potřebné dovednosti v dnešním spletitém, globalizovaném světě.
  • Kdo vstoupí do prostoru religionistiky, tomu se otevírá prostor pro vlastní tvůrčí výzkum do obzvlášť velké šířky a hloubky. Religionist(k)a se může soustředit na neobvykle rozsáhlou řadu témat, použít řadu přístupů, nebo je dokonce sám/sama experimentálně modifikovat:
    • může se věnovat např. nejnovějšímu vývoji náboženských jevů v naší západní sekularizované společnosti a informovaně tak komentovat současné dění;
    • může přicházet s novými pohledy na zdánlivě již známé jevy, např. postavit aspekty „domácího“ křesťanství do světla nad-kulturního křesťanského dialogu;
    • může vydobýt na textech známých již po tisíciletí jejich dosud nevydané záhady