Co je religionistika?

O co jde religionistice?

Náboženství prostupuje nejpodstatnějšími procesy lidské společnosti, ale i každého lidského
života. Ve velké míře spoluutváří nejen běh času, sexualitu, vzdělanostní a ekonomické
preference, vztah k narození a smrti, ale formuluje i kulturní kategorie jako naděje, vina,
hanba anebo čest. Náš obor pak stále vytváří a zlepšuje schopnost vyznat se v náboženství
jakožto sféře, která více či méně skrytě formuje nejcitlivější a nejdůležitější oblasti (a tabu)
života lidí všech kultur, zemí, věku či pohlaví. Religionistika se snaží odhalovat a komentovat
fungování a vnitřní logiku těchto celospolečensky přijímaných procesů.

Kde je náboženství, tam není daleko k postojům nadšení, odporu, konfliktu, reinterpretace,
vymezování, touhy po reformě či po konzervování stávajícího stavu. Náboženské motivace či argumenty
i v naší západní společnosti běžně ovlivňují veřejný život, a mnohdy převažují nad ostatními lidskými zájmy a potřebami.
Proto je potřeba jim dobře porozumět. A o to u nás na religionistice jde v první řadě.