Četba religionistických textů a četba buddhistických textů

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Četba odborných religionistických textů I  

 

 

V rámci předmětu budou analyzovány vybrané odborné texty týkající se religionistiky. Texty budou v české i cizojazyčné.

 

   

 

 

 


 

   
           
Četba odborných religionistických textů II     Kurz seznamuje studenty s odbornými religionistickými texty vybraných autorů - od klasiků oboru přes současné přístupy. Předmět je koncipován ve třech blocích, vždy věnovaných četbě tematicky spřízněných textů.      

 

Základní: Chryssides George. "Defining the New Age" in Kemp D., Lewis J., Handbook of the New Age. Leiden - Boston, 2007.

Základní: Harvey Graham. Food, sex and strangers: understanding religion as everyday life. London, 2013.

Základní: Eliade Mircea. Posvátné a profánní. Praha, 2006.

Základní: Otto Rudolf. Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha, 1998.

Základní: Kosticova Zuzana. "Religion, Spirituality, Worldviews and Discourses: Revisiting the Term Spirituality as Opposed to Religion" in Central European Journal of Contemporary Religion 2. 2018.

Základní: Heelas Paul. Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism. Oxford, 2009.

Základní: Primiano Leonard Norman. "Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklife" in Western folklore 54(1). 1995.

 

   
           
Četba buddhistických textů    

 

Semináře doplňuje látku kurzu BTAN3 četbou pramenných textů indického buddhismu. Hlavní náplní bude rozbor vybraných rozprav Pálijského kánonu z antologie Buddhova slova. Dále se studenti seznámí s pozdějšími texty, které formovaly nauky mahájánových škol (Diamantová sútra, Uvedení na cestu probuzení). Veškeré texty jsou dostupné ve studijních materiálech. Detailním čtením vybraných pasáží a soudobých komentářů si studenti osvojí metodu kritické četby textů z nezápadního kulturního kruhu.

 

     

 

Základní: Bhikkhu Bodhi (ed.). Buddhova slova. Antologie rozprav z pálijského kánonu. Praha: DharmaGaia (nepublikováno, viz studijní materiály).

Základní: Holba, Jiří. Diamantová sútra. Překlad s komentářem. Praha: DharmaGaia, 2018.

Základní: Šántidéva. Uvedení na cestu probuzení. Praha: DharmaGaia, 2001.

Doporučená: Williams, Paul & Tribe, Anthony. Buddhistické myšlení. Úplné uvedení do indické tradice. Praha: ExOriente, 2011.

Doporučená: Fišer, Ivo. Filosofická koncepce nejstaršího buddhismus. Praha: DharmaGaia, 1992.

Doporučená: Bhikkhu Bodhi (ed.). In the Buddha's Words. An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Boston: Wisdom Publications, 2005.

Doporučená: Nyanaponika Thera. Jádro buddhistické meditace. Příručka pro výcvik mysli na základě Buddhovy cesty uvědomění. Praha: DharmaGaia, 1995.

Doporučená: Nyanaponika Thera. Kořeny dobrého a zlého. Základy buddhistické etiky. Praha: Buddhistická asociace & DharmaGaia, 2000.

Doporučená: Williams, Paul. Mahájánový buddhismus. Základy nauky. Praha: DharmaGaia, 2018.

Doporučená: Thánissaró Bhikkhu. Mysl odpoutaná jako oheň. Symbolika raných buddhistických textů. Praha: DharmaGaia, 1997.

Doporučená: Lopez, Donald S. Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister & Principal, 2012.

Doporučená: Rewata Dhamma. The First Discourse of the Buddha: Turning the Wheel of Dhamma. Boston: Wisdom Publications, 1997.

Doporučená: Gethin, Rupert. The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Doporučená: Nyanasatta Thera. Základy buddhismu. Praha: Alternativa, 1992.