Četba latinských filosofických textů I

Obsah předmětu:

Četba autentických latinských filosofických textů s gramatickým a lexikálním výkladem a terminologickým rozborem
 

Literatura:

 • Základní: Markéta Klosová. Addenda Vestibuli : praktická učebnice latiny Vestibulum : základní gramatické tabulky, opakovací cvičení s klíčem.
 • Základní: Pražák, Josef Miroslav ; Sedláček, Josef ; Novotný, František. Latinsko-český slovník.
 • Základní: Floss, Karel ; Nejeschleba, Tomáš. Úvod do latinské filozofické terminologie a četby.
 • Základní: Markéta Klosová. Vestibulum : praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Vyd. 2..
 • Základní: Novotný, František. Základní latinská mluvnice.
 • Doporučená: Panczová, Helena. Ars grammatica. Učebnica latinčiny.
 • Doporučená: / Quitt, Zdeněk - Kucharský, Pavel. Česko-latinský slovník starověké a současné latiny.
 • Doporučená: Bejlovec, Josef a kol. Latina pro vysoké školy.
 • Doporučená: Quitt, Zdeněk ; Kucharský, Pavel. Latinská mluvnice.
 • Doporučená: Kábrt, Jan a kol. Latinsko-český slovník.
 • Doporučená: Bilíková, Eva. Přehled latinské mluvnice.