Antropologie náboženství

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Antropologie náboženství  

 

 

Kurz poskytne úvod do historie antropologie náboženství od 19. století do 50. let 20. století. Antropologické teorie budou zarámovány do širšího kontextu antropologie. Také budou probrány na omezeném množství autorů (Tylor, Frazer, Malinowski, Evans-Pritchard, Lévi-Strauss).

Závěrečné hodiny představí antropologické myšlení ohledně náboženství, včetně současných autorů, na příkladu vybraných antropologických konceptů magie a symbolu.

 

   

 

 

 

Základní: Malinowski, B. A Diary in the Strict Sense of the Term. London.

Základní: Malinowski, B. Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Entreprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London, 2005.

Základní: Tylor, E. B. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom.

Základní: Lévi-Strauss, C. Strukturální antropologie. Praha, 2006.

Základní: Evans-Pritchard, E. E. Witchcraft, Orales, and Magic among the Azande. Oxford.

Základní: Frazer, J. G. Zlatá ratolest. Praha, 2012.