Analytická filosofie 20. století

  Název předmětu   Obsah předmětu   Literatura  
           
Analytická filosofie 20. století  

 

 

Přehledový kurs seznámí studenty s historicky nejvýznamnějšími postavami analytické filosofie (od jejích počátků do 2. pol. 20. st.), ve druhé části semestru bude tento historicky orientovaný přehled doplněn systematičtěji orientovanými přednáškami uvádějícími do významných oblastní analytické diskuse.

 

   

 

 

 

Jaroslav Peregrin, Kapitoly z analytické filosofie, Praha: Filosofia 2014. (základní příručka).

Tomáš Marvan, Otázka významu, Praha: Togga 2010.

Lubomír Valenta, Problémy analytické filosofie, Olomouc 2003.