Mgr. et Mgr. Markéta Dudziková, Ph.D.

 

Email: marketa.dudzikova@gmail.com

Office hours: by prior arrangement through email

 

Research interests

Greek patristics, Hellenistic philosophy (especially Jewish), early Christian reception of Greek philosophy, allegorical interpretation of the Bible 

Gregory of Nyssa, Philo of Alexandria, Origen of Alexandria, Cyril of Jerusalem

 

Education 

2011–2019 – Ph.D. in Philosophy, Protestant Theological Faculty, Charles University, dissertation thesis: Interpretation of the Life of Moses according to Gregory of Nyssa and Its Inspiration by the Thought of Philo of Alexandria

2003–2011 – Mgr. in Czech Language and Literature and Philosophy, Faculty of Arts, Charles University 

2003–2010 – Mgr. in Catholic theology, Catholic Theological Faculty, Charles University 

 

Study stays abroad

2021–2022 – Research stay (5 months), Yale Divinity School, USA

2016 – Research stay (3 months), Institut für Judaistik, Universität Bern, Switzerland 

2013 – Study stay (5 months), Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Germany 

2009 – Semestral study stay, Katholisch-theologische Fakultät der Universität Wien, Austria 

 

Professional experience

2022– Researcher, Department of Systematic Theology and Philosophy, Catholic Theological Faculty, Charles University

- involved in the project “Reception of Alexandrine Exegetical Principles between East and West”

2020 Teacher of philosophy, Archbishop's Grammar School in Prague 

2019–2021 Researcher, Department of Philosophy, Protestant Theological Faculty, Charles University

-  involved in the projects "The Relationship between Uncreated God and Created Beings according to Gregory of Nyssa as a Follow-up to the Alexandrian Biblical Exegesis" and "University Center for the Study of Ancient and Medieval Thought Traditions”

2018– Editor, Reflexe magazine (from 2022 editor-in-chief) 

2012–2018 Researcher, Centre for Renaissance Texts, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University Olomouc

- project “History and Interpretation of the Bible” 

 

Membership 

Member of the Czech Patristic Society and Member of the International Association of Patristic Studies (AIEP-IAPS) 

Member of the editorial board of the journal Salve

 

Publications 

 • Dudziková, Markéta, Seeing and Not Seeing in the Darkness. Philo of Alexandria and Gregory of Nyssa’s Exegeses of Exod 20:21, in: Studia Philonica Annual, 34, 2022 [přijato k publikaci].
 • Dudziková, Markéta, Šalomounova fysika, úvodní studie ke komentovanému překladu Řehoř z Nyssy, Homilie na knihu Kazatel, Praha 2022 [vyjde]. 
 • Dudziková, Markéta, Inspirativní rysy starověké alegorie, in: Salve, 31, 2021/4, str. 65–85. 
 • Dudziková, Markéta – Vopřada, David, Přechod Rudým mořem jako konkrétní příklad patristické exegeze, in: Salve, 31, 2021/4, str. 87–102.
 • Dudziková, Markéta, „Správná chvíle, která rodí do života“ Čas a ctnost v Homiliích na knihu Kazatel Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 35/1, 2021, str. 1–21. 
 • Dudziková, Markéta, Friendship with God as an Ultimate Ideal in the Writings of Philo of Alexandria, in: AUC Theologica, 10 (2020/2), str. 9–25. 
 • Dudziková, Markéta, Mojžíš a svět idejí. Poznání dané podle Filóna Alexandrijského izraelskému králi, zákonodárci, veleknězi a prorokovi, in: Reflexe, 59 (2020), str. 53–79.
 • Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, řecko-české vydání, úvodní studie, překlad a poznámky M. Bendová, Praha: OIKOYMENH, 2018, Knihovna raně křesťanské tradice. 
 • Bendová, Markéta, The Influence of Philo’s De Abrahamo on Gregory of Nyssa’s De Vita Moysis, in: AUC Theologica, 8, 2018/2, str. 91‒109.
 • Bendová, Markéta, „Nevěsta Mojžíš“. Role izraelského zákonodárce v Homiliích na Píseň písní Řehoře z Nyssy, in: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ ‒ Príslovia ‒ Pieseň piesní, ed. M. Lichner, Olomouc 2017, str. 153‒174. 
 • Bendová, Markéta, Napodobování příbuzného: Vykoupení a nový život podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 2015/2, 26, str. 25‒34. 
 • Bendová, Markéta, Základy křesťanské zvěsti podle Řehoře z Nyssy, úvodní studie ke komentovanému překladu Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč, Praha 2015, str. 9‒80. 
 • Bendová, Markéta, Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty [online], 24, 2014/1, str. 111‒125. 
 • Bendová, Markéta, Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy na pozadí Órigenova De principiis, in: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, vyd. T. Nejeschleba et al., Brno, 2013, str. 25–40. 

 

Translations 

 • Kyrillos z Jeruzaléma, Katecheze I (prokatecheze a katecheze 1–11), čes. překl. P. Dudzik – M. Dudziková, Praha: Krystal, 2021. 
 • Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, Praha: OIKOYMENH, 2018. 

 

Conferences and public presentations 

 • „Insatiable Desire of Soul in Philo of Alexandria“, 27. 5. 2022, 2022 Annual Meeting of the North American Patristics Society, Chicago, Illinois, USA. 
 • „Kniha Kazatel podle Řehoře z Nyssy aneb Šalomounova filosofie přírody“, 14. 2. 2022, Patristický seminář [online]. 
 • „The Pattern and the Image in Gregory of Nyssa’s Interpretation of the Jewish Tabernacle“, 29. 10. 2021, From Alexandria to Nyssa: Clement and Gregory in Conversation, Řím, Itálie [hybridní konference; virtuální účast]. 
 • „‚Všechno má svůj čas a každá věc pod nebem vhodný okamžik.‘ Čas a ctnost v Homiliích na knihu Kazatel Řehoře z Nyssy“, 17. 9. 2020, Eternity, Time and History in Patristic Thought, Praha. 
 • „Vztah Mojžíše a inteligibilního vzoru u Filóna Alexandrijského“, 28. 1. 2020, Zimní konference Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, Praha. 
 • „Stvoření podle obrazu Božího v díle Filóna Alexandrijského“, 28. 9. 2019, III. Česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium („Imago Dei ako filozofický a teologický pojem“), Bratislava, Slovensko.
 • “Two ways of interpretation of the Sinai revelation according to Philo of Alexandria and Gregory of Nyssa”, 19.‒24. 8. 2019, XVIII. International Conference on Patristic Studies, Oxford, Velká Británie. 
 • „Nevěsta Mojžíš. Role izraelského zákonodárce v Homiliích na Píseň písní Řehoře z Nyssy“, 22.–23. 9. 2016, Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní, Teologická fakulta Trnavskej Univerzity, Bratislava, Slovensko.
 • „Napodobovat sourodé. Vykoupení skrze svátosti podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy“ [Imitation of an Affinity: Redemption through the Sacraments according to the Catechetical Oration of Gregory of Nyssa], 24.–25. 9. 2015, Patristická konference, Olomouc. 
 • “Story of Virtue: Spiritual Interpretation of Biblical Narrative” (Presentation of a PhD Project), 17.–20. 9. 2014, XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa, Řím, Itálie. 
 • „Mojžíš, vzor ctnosti podle Řehoře z Nyssy“ [Moses, an Example of Virtue according to Gregory of Nyssa], 19.–20. 9. 2013, Patristická exegeze Písma, Praha. 
 • „Exegetická metoda Řehoře z Nyssy podle jeho Života Mojžíšova” [The Exegetical method used in Gregory of Nyssa’s Life of Moses], 20.–21. 9. 2012, Konference české patristické společnosti, Olomouc. 
 • „Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy“ [Freedom in the Oratio catechetica magna of Gregory of Nyssa], 5.–7. 10. 2011, Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc. 

 

Reviews

 • Dudziková, Markéta: Maren R. Niehoff, Philo of Alexandria. An Intellectual Biography, in: Reflexe, 57, 2019, str. 196–205.
 • Bendová, Markéta: Pavel Milko, Órigenés učitel, in: Reflexe, 41, 2011, str. 118–122. 

 

Editorial

 • Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci, Bendová, M. – Borovanská, J. –Vejvodová, D. (eds.), Praha 2013.