Mgr. Alena Roreitnerová, Ph.D.

 

Email: alena.teskova@gmail.com

Office hours: online or in person by prior arrangement through email

 

Research interests

Contemporary philosophy – particularly Phenomenology; Aesthetics, Philosophy of Art

 

Professional experience

2019 - Project UNCE - University Centre for the Study of Ancient and Medieval Thought; Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of arts, Charles University in Prague, researcher

2014 – Sts Cyril and Methodius Theological Faculty, Palacký University Olomouc, researcher

2011/2012 – Protestant Theological Faculty, Charles University in Prague, course: Walter Benjamin´s Philosophy of Language (with prof. Lenka Karfíková)

2006 – Jan Amos Komenský University Prague, teacher

 

Education

2010-2018 – Ph.D. in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University in Prague, dissertation thesis: Memory and Time in Augustine's Confessiones and in Proust's A la Recherche du Temps Perdu

2006-2010 – Mgr. in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University in Prague; diploma thesis: Foundation of Meaning between Husserl and Merleau-Ponty

2002-2006 – Bc. in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University in Prague; bachelor thesis: Myth and History in Thought of Walter Benjamin

2000-2001 – Mgr. in Philosophy and Aesthetics, Faculty of Arts, Charles University in Prague

 

Study stays abroad

2017 - Staatsbibliothek zu Berlin

2016 - Bibliothèque nationale de France and Institut d’Études Augustiniennes

2015–2016 - Université Paris I – Panthéon Sorbonne (supervisor: Laurent Lavaud)

2011 - Bibliothek der Universität Konstanz

2005 - Université Paris I – Panthéon Sorbonne

 

Monographs

Myšlení hranice / hranice myšlení; Petr Prášek, Alena Roreitnerová (eds.), Karolinum, Praha 2021

 

Articles

Vrstvy času; podoby hranic proustovského světa; in: Myšlení hranice / hranice myšlení, Karolinum, Praha 2021, str. 128-144.

Aporie hledání Boha v paměti; význam analýzy paměti v X. knize Augustinových Vyznání, Reflexe 59, Praha 2020, str. 5-51.

Kvalitativní čas v Proustově Hledání ztraceného času, Svět literatury XXV/52, Praha 2015, str. 59-79.

Paměť, zapomínání a časová diskontinuita; o minulosti, která se nevypráví; in: Uzel na kapesníku: vzpomínka a narativní konstrukce dějin; vyd. M. Poliaková, J. Raška, V. Smyčka; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, str. 15-37.

Augustine’s Search for God in Memory; příspěvek na konferenci „The Knowledge of God: East and West Dogmatic and Spiritual Dimensions“, 9.-10. října 2014, Lvov, Ukrajina (přijato k tisku).

De generatione et corruptione; několik poznámek ke vzniku a zániku filosofických kateder na Univerzitě Karlově po listopadu 1989; in: Filosofie v podzemí – Filosofie v zázemí, vyd. M. Bendová, J. Borovanská, D. Vejvodová, Nomáda, Praha 2013, str. 331-360.

Umělecké dílo jako překlad knihy přírody; několik poznámek k „Filosofii jazyka Waltera Benjamina“; in: Svět literatury 44, Praha 2011, str. 5-24.

 

Reviews

Martin Ritter: Poznáním osvobozovat budoucí; Benjaminova teorie pravdy, Reflexe 59, Praha 2020, str. 246-266.

 

Translations

Roger Scruton: Krása; OIKOYMENH, Praha 2021.

Marcus Düwell: Filosofické předpoklady Praktické etiky, in: Přístupy k etice III, vyd. J. Jirsa, Filosofia, Praha 2019.

Ovidiu Stanciu: (Ne)motivovanost epoché. Patočka, kritik mladého Finka, in: Překonání subjektivismu ve fenomenologii, Praha 2016.

Michael Oakeshott: Idea university; in: Idea university, vyd. Jakub Jirsa, Academia, Praha 2014.

Mark Edmundson: Několik slov k začínajícímu profesorovi humanitních oborů; in: Idea university, vyd. Jakub Jirsa, Academia, Praha 2014.

M. Merleau-Ponty: Založení citu; in: Pojmy založení a esence v pozdní filosofii Merleau-Pontyho, vyd. J. Fulka a A. Tesková, OIKOYMENH, Praha 2011.

Annabelle Dufourcq: Založení a imaginárno; in: Pojmy založení a esence v pozdní filosofii Merleau-Pontyho, vyd. J. Fulka a A. Tesková, OIKOYMENH, Praha 2011.

Franck Robert: Základ a založení; in Pojmy založení a esence v pozdní filosofii Merleau-Pontyho, vyd. J. Fulka a A. Tesková, OIKOYMENH, Praha 2011.

Překlady článků pro Revue Salve (J. J. Pérennès, P. Faure, E. Mazza, Dom Samuel, L. Gardet & G. Anawati, T. Michelet, A.-M. Pelletier).

 

Grants and Scholarships

2018-2019 – Project UNCE - University Centre for the Study of Ancient and Medieval Thought, Faculty of Arts, Charles University in Prague

2015 – Internal grant of the Faculty of Arts, Charles University in Prague: “Philosophical aspects of Proust's conception of time and memory”

2012–2015 – Member of research team: „The Foundations of the Modern World in the Mirror of Literature and Philosophy“, Faculty of Arts, Charles University in Prague

2009-2012 – Member of the research team: „Phenomenology of Perception and Ontology of the World according to Merleau-Ponty”, IAA901010907, GAAV, Principal Investigator: Jakub Čapek.

 

Editorial

Nicolas Malebranche: Hledání pravdy I-III, Togga, Praha 2018.

Gilles Deleuze: Spinoza. Praktická filosofie, OIKOYMENH, Praha 2016.

Simone Weil: Bojujeme za spravedlnost?, in: Filosofie lásky a přátelství, Mervart, Č. Kostelec 2016.

Maurice Merleau-Ponty: Fenomenologie vnímání, OIKOYMENH, Praha 2013.