prof. PhDr. Petr Horák, CSc.

 

E-mail: phorak88@gmail.com
Phone: +420 466 036 626
Office: 05 018, building G

Born on September 5th, 1935, married, one daughter

Education and Academic Qualifications
1993: professor of the history of philosophy 
1992: habilitation II (philosophy) 
1990: habilitation I (philosophy) 
1966: Diplôme d'études supérieures de l'Institut des Hautes Etudes Européennes, Strasbourg 
1966: PhD (CSc)Institute of Philosophy, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague 
1966: PhDr (history)Masaryk University, Brno 
1958: finished the study of history and auxiliary historic sciences on the Masaryk University, Brno 
1953: finished the study on the French lycée, Brno

Employment Summary
2013 : emeritus at the Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy
2009 : professor of the history of philosophy at the Pardubice University 
1993 - 2008 : professor of the history of philosophy, Masaryk University, Brno 
1990 : assistent professor of the history of philosophy, Masaryk University, Brno 
1990 - 2011 : editor of chief of the Filosofický časopis (the Journal of Philosophy), Institute of Philosophy of the Czechoslovak (now Czech) Academy of Sciences, Prague 
1990 : senior research fellow on the Institute of Philosophy and Sociology of the Czechoslovak (now Czech) Academy of Sciences, Prague 
1966 : research fellow on the Institute of Philosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague 
1960 : archivist employed by the Archives of the Brno-county

Pedagogical Activities
History of the modern and contemporary European philosophy, at the first place the history of the 17th century philosophy (French and British) and the history of the French contemporary philosophical thought. The problem of the modernity, the "discovery" of the subject and of the individual in the European thought, the philosophy of history and its problems in the contemporaneous thought, metaphysics, the history of moral and political philosophy.

Scientific and Research Activities
Blaise Pascal and his Universe, the change of paradigm in the 17th century, the French philosophy of science, the French structural anthropology, the problems of the philosophy of history: of the historical understanding, interpretation, the historical epistemology, the moral and political philosophy, etc.

2006 – 2008: participation on the research project Diversity and Unity, sponsored by the Grant commission of the Czech Republic
2001 – 2005: participation on the research project Philosophy of history: problems and perspectives, sponsored by the Grant commission of the Czech Republic
2004 – 2007: Canons de la culture, an international research project in collaboration with the Nancy University, France
2004 : La recherche philosophique et l´organisation des masters en France et en Europe, international symposium at the Ecole Normale Supérieure Paris, January 16th – 17th, 2004
2000 : The Crossroads of Culture, international symposium organized by the Masaryk University Brno
1999: Léon Brunschvicg et la philosophie reflexive, a research project sponsored by a stay at the Maison des Sciences de l´Homme, Paris
1998: Philosophy in the post-modern era, a research project in collaboration with the Département de philosophie od the University Paris I - Sorbonne
1997: French philosophy, a research project sponsored by the Grant commission of the Czech Republic
 
Academical Stays
2001 – 2007 one week each year visiting professor at the Université de Bourgogne, Dijon, France (Erasmus teachers exchange) or/and at the Lyon 3 University, France (Erasmus teachers exchange);1999:one week as a visiting professor (Erasmus teachers exchange)at the Université de Bourgogne, Dijon, France 1999:one month research stage in Paris, Maison des Sciences de lHomme 1995-1997: visiting professor at the Université Paul Valéry, Montpellier III, France 1994: one month research stage at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France 1993: one month research stage in Paris, Maison des Sciences de l´Homme 1992: one month research stage in Paris, Maison des Sciences de l´Homme

Extrauniversity Activities
Editor of the Filosofický časopis (the Journal of Philosophy) 1990 - 2011

Appreciation of Science Community
2011 - 2012 member of Jury junior de l'Institut Universitaire de France; Member of the commission for the professor and assistant professor nomination in the field of philosophy at the Paed. Faculty of the Charles University., Prague, member of the scientific commission for philosophy of the philosophy department of the Arts faculty of the Olomouc University.
2008: Invited to the UNESCO World Philosophy Day, Palermo; 2003: nominated Commandeur de l´Ordre des Palmes Académiques ; served many years as a member of the Scientific committee of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences; from 1990  Editor of Chief of the Filosofický časopis (the Journal of Philosophy), published by the Czech Academy of Sciences; Member of the Editorial Board of the review Studia historica et Comeniana; served as member of the subcommittee for the philosophy and theology of the Grant commission of the Czech Republic [till 2000], served as member of the subcommittee for the philosophy and theology of the Grant commission of the Czech Academy of Sciences [till 2009]; 1996: invited to the Descartes World Congress in Paris, presided one section; 1990:co-organized in Prague the Annual Session of the Institut International de Philosophie.

Selected Publications

 • Kontinuita a diskontinuita dějin, in Jiří Hanuš, Radomír Vlček (vyd.), Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?  978-80-7325-273-1
 • Hledání lepší společnosti, rozhovor s historikem Markem Vlhou, revue Tajemství české minulosti, leden - únor 2014, s. 20-25
 • Miloš Havelka jubilující, in Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2014, Vol. 50, No. č, s. 606-607
 • Kyloušek, Petr - Horák, Petr - Kolinská, Klára - Prajznerová, Kateřina - Pospíšil, Tomáš - Voldřichová Beránková, Eva. Identita laicita tolerance. In My, oni, já. první. Brno : Host, 2009. od s. 13 - 27, 14 s. 413. ISBN 978-80-7294-306-7.
 • Horák, Petr. Dva známí a současně neznámí historikové - myslité: Benedetto Croce a Guglielmo Ferrero. první. Brno : Matice moravská, 2007. 5 s. mimo edice. ISBN 978-80-86488-44-8.
 • Horák, Petr. La phénoménologie de Jan Patočka et l'ambiguité de ses considérations sur la science contemporaine. In Pensée et science au XXe siecle, vol.1er. první. Lausanne : Age d'Homme, 2006. od s. 92 - 103, 11 s. ISBN 2-8251-1879-6.
 • Horák, Petr. BHL a USA. Doslov ke knize Bernarda-Henri Lévyho, Americká závrať. In Americká závrať. první. Brno : Host, 2006. od s. 327 - 338, 11 s. mimo edice. ISBN 80-7294-203-4.
 • Horák, Petr. Touha vyslovit nevyslovitelné, snaha vystihnout skryté. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. první. Brno : Matice moravská, 2006. od s. 89 - 95, 6 s. Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 2. ISBN 80-86488-33-0.
 • Horák, Petr. Předmluva k českému vydání knihy Benedetta Croce, Historie jako myšlení a jako čin. první. Brno : CDK, 2006. 3 s. mimo edice. ISBN 80-7325-099-3.
 • Petr, Horák. Le grotesque philosophique. In Le Grotesque de l'Histoire. první. Paris : Editions Le Manuscrit, 2005. od s. 27 - 34, 7 s. ISBN 2-7481-5850-4.
 • Horák, Petr. Umírněný optimismus kritického myslitele. In Hanuš, Jiří - Vybíral, Jan. Evropa a její duchovní tvář. Eseje, komentáře, diskuse. první. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. od s. 135 - 138, 4 s. Edice politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3.
 • Horák, Petr. Doslov ke knize Alexandera Koyrého, Rozpravy nad Descartem. In Rozpravy nad Descartem. první. Praha : Vyšehrad, 2005. od s. 95 - 98, 3 s. Krystal č.10. ISBN 80-7021-835-5.
 • Horák, Petr. Doslov ke knize M. Foucaulta, je třeba bránit společnost. První. Praha : Filosofia, 2005. 4 s. mimo edice. ISBN 80-7007-221-0.
 • Úvodní slovo:Michel Foucault. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 52/2004, 3, od s. 355 - 356, 2 s. ISSN 0015-1831. 2004.
 • La philosophie française dans les Pays tchèques. In L'inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques. prvé. Praha : CeFRes, 2004. od s. 79 - 88, 9 s. ISBN 80-86311-15-5.
 • Horák, Petr. Intentionnalité. In Horák, Petr. Rencontres françaises-Brno 2003, Actes du 6e séminaire international d'études doctorales. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. od s. 11 - 22, 11 s. ISBN 80-210-3482-3.
 • Horák, Petr. Marcel Gauchet - těžko zařaditelný intelektuál. In Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné. první. Brno : Centrum demokratické kultury, 2004. od s. 247 - 255, 8 s. Dějiny a kultura, sv. č. 7. ISBN 80-7325-037-3.
 • Horák, Petr. Filosofický radikalismus. Dürrenmattovské etudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002, B 49s. 79-100. ISSN 0231-7664. 2002.
 • Horák, Petr. Filozofie a stát ve Francii XIX. století. 1th. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. 12 s. Dějiny a kultura sv.5. ISBN 80-7325-006-3.
 • Horák, Petr. Jean-Paul Sartre 1939:od ontologie k morálce. Bratislava. 2002.
 • Horák, Petr. La réception de la pensée bachelardienne en République tchéque. In Bachelard dans le monde. 1. vyd. Paris : Presses Universitaires de France, 2000. s. 149-157. Science, histoire et société. ISBN 2-13-049959-7.
 • Horák, Petr. John Locke, Dopis o toleranci. 1. vyd. Brno : Atlantis, 2000. 103 s. bez názvu edice. ISBN 80-7108-202-03.
 • Horák, Petr. K filosofii dějin Roberta Kalivody. 1. vyd. Olomouc : Aluze/Kabinet pro studium filosofie středověku a renesance, 2000. 7 s. Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody. ISBN neuveden.
 • Horák, Petr. Descartes et Comenius, Descartes et Heidegger: deux perspectives de la modernité. In L'Esprit cartésien. Actes du Congres. 1. vyd. Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 2000. s. 1147-1152. L'Esprit cartésien. Actes du Congres. ISBN neuveden.
 • Horák, Petr. Myriam Revaut d`Allones, Le déperissement de la politique. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 48, 3s. 523-526. ISSN 0015-1831. 2000.
 • Horák, Petr. Léon Brunschvicg, Evropský duch. 1th. Praha : Vyšehrad, 2000. 231 s. ISBN 80-7021-412-0.
 • Horák, Petr. Claude Lévi-Strauss, Rasa a dějiny. Překlad, ediční poznámka a bibliografie Petr Horák. Brno : Atlantis, 1999. 72 s. ISBN 80-7108-138-8.
 • Horák, Petr. Problém svobody u raného Sartra. In O francouzské filosofii. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 58-95. ISBN 80-210-2039-3.
 • Horák, Petr. Weyr - Kelsen: les sources centre-européennes d´une philosophie rigoureuse du droit. Eds. J. Fukač et al. In Fukač, Jiří. The crossroads of Europea culture 1998. Responsability and Hopes. Brno : University of Technology - VUTIM Press, 1999. s. 457-466. ISBN 80-214-1249-6.
 • Horák, Petr. La philosophie intellectualiste francaise dans la pensée de J. L. Fischer. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 46, B 46s. 115-120. ISSN 0231-7664. 1999.
 • Horák, Petr. Úvodní slovo. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 47, 4s. 530-530. ISSN 0015-1831. 1999.
 • Horák, Petr. Noëlla Baraquin - Jacqueline Laffite: Dictionnaire des philosophes. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 47, 1s. 146-147. ISSN 0015-1831. 1999.
 • Horák, Petr. Peter Kemp, L´irremplacable. Une éthique de la technologie. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 47, 2s. 323-324. ISSN 0015-1831. 1999.
 • Horák, Petr. Patrick Thierry, La Tolérance. Société démocratique, opinions, vices et vertus. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 47, 3s. 494-496. ISSN 0015-1831. 1999.
 • Horák, Petr. Dominique Lecourt, L´avenir du progrés. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 47, 4s. 687-689. ISSN 0015-1831. 1999.
 • Horák, Petr. Dominique Bourg, L´homme - artifice. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 47, 5s. 860-864. ISSN 0015-1831. 1999.
 • Horák, Petr. Paul Ricoeur - Gabriel Marcel, Rozhovory. Překlad J. Bednářová, P. Horák a M. Poučová. Brno : Vetus via, 1999. 90 s. ISBN 8-86118-21-5.
 • Horák, Petr. Stjernfelt, Frederik, Je život před smrtí? Překlad, poznámky, komentář Petr Horák. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, roč. 47, 3s. 441-449. ISSN 0015-1831. 1999. info
 • Horák, Petr. Le sentiment national tchéque: un certain désarroi. Réflexion personnelle. Historiens & Géographes, Paris, 15, 366s. 345-348. ISSN 004675 X. 1999.
 • Horák, Petr. Josef Válka et Michel Foucault. 1. vyd. Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 1999. 6 s. Studia Comeniana et Historica, 62, roč. 29. ISSN 0323-2220.
 • Horák, Petr. Descartes et Sartre ou la liberté de l´homme moderne. In Filosofické dílo René Descartesa. Praha : Filosofia, 1998. s. 241-248. ISBN 80-7007-114-1.
 • Horák, Petr. Význam Thomase Hobbese pro formování novověké filosofie. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 26, 55-56s. 37-47. ISSN 0323-2220. 1998.
 • Horák, Petr. Ohlédnutí za Jaroslavem Kudrnou. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 26, 57-58s. 250-253. ISSN 0323-2220. 1998.
 • Horák, Petr. Komentář ke stati Hellmutha Kiowského: Soucit v patristické literatuře a u Schopenhauera. Filosofický časopis, Praha : AV ČR, 45, 6s. 1093-1095. ISSN 0015-1831. 1998.
 • Horák, Petr. Komentář ke stati Alain: Politika. Filosofický časopis, Praha : AV ČR, 46, 5s. 824-828. ISSN 0015-1831. 1998.
 • Horák, Petr. Jean-Marie Besse, Geografie a spiritualita v 16. století. překlad Petr Horák. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 27, 57-58s. 99-117. ISSN 0323-2220. 1998.
 • Horák, Petr. Jacqueline Lagrée, Hugo Grotius a zásady právního řádu mezi národy. překlad Petr Horák. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského, 27, 57-58s. 118-133. ISSN 0323-2220. 1998.
 • Horák, Petr. L´intellect et la volonté: la théorie pure du droit et la raison éuropéenne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1998, B 45s. 19-26. ISSN 0231-7664. 1998.
 • Descartes, René. Dopisy Alžbětě Falcké. Translated by Petr Horák. Vyd. 1. Brno : Petrov, 1997. 141 s. ISBN 80-7227-014-1.
 • Horák, Petr - Holzbachová, Ivana - Krob, Josef. Tři studie o francouzské filosofii. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1997. 104 s. ISBN 80-210-1507-1.
 • Horák, Petr. A la recherche du temps perdu ... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1997, B 44s. 9-20. ISSN 0231-7664. 1997.
 • Horák, Petr. Filosofie a demokracie ve světě. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 2s. 310-314. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Úvodní poznámka redakce. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 5s. 722-722. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Pierre Grémion: Intelligence de ľantiomunisme. Le Congrés pour la liberté de la culture á Paris 1950-1975. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 1s. 158-160. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Collectif ď auters: La grande Europe? Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 2s. 347-348. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Olivier Mongin: Paul Ricoeur. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 3s. 526-528. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Paul Sabourn: Ľ Etat-Nation face aux Europes. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 4s. 596-598. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Filosofie a tolerance. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno : Masarykova univerzita, 1997, 1s. 56-58. ISSN 1211-3384. 1997.
 • Horák, Petr. Francois Rivenc, Dědictví Léona Brunschvicga. Překlad a komentář Petr Horák. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 2s. 261-281. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Peter Kemp, Antropo-odstředivá etika. Překl. a poznámky Petr Horák. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 45, 3s. 469-480. ISSN 00015-1831. 1997.
 • Horák, Petr. Le probléme de l`individu et du sujet: en marge de Michel Foucault. Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1996, 1996s. 53-58. ISSN 0323-0562. 1996.
 • Horák, Petr. John Locke und die Toleranz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1995, B 42s. 1-20. ISSN 0231-7664. 1996.
 • Horák, Petr. K hlavním statím tohoto čísla. (k Entretiens de l`Institut International de Philosophie de Helsinky). Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha : Filosofický ústav AV ČR, 44, 3s. 359-361. ISSN 0015-1831. 1996.
 • Horák, Petr. Úvodem. (k číslu věnovaném 400. výročí narození R. Descarta). Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha : Filosofický ústav AV ČR, 44, 5s. 711-712. ISSN 0015-1831. 1996.
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení. Překl. Petr Horák. Praha : Oikúméné, 1996. 298 s. ISBN 80-86005-11-9.
 • Horák, Petr. Paul Ricoeur: Spravedlnost a pravda. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha : Filosofický ústav AV ČR, 44, 4s. 277-290. ISSN 0015-1831. 1996.
 • Horák, Petr. Dopisy René Descarta Alžbětě Falcké (dceři Zimního krále). Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)], Praha : Filosofický ústav AV ČR, 44, 5s. 717-730. ISSN 0015-1831. 1996.
 • Horák, Petr. Převrat. Tvar : literární obtýdeník, Praha : Klub přátel Tvaru, 1995, 17s. 8-8. ISSN 0862-657X. 1995.
 • Horák, Petr. Filosofové a válka. Výběr, úvod a překlad statí Hermanna Cohena a Henri Bergsona. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 42, 4s. 609-621. ISSN 00015-1831. 1994.
 • Klibansky, Raymond. Německá univerzita ve třicátých letech. Překl. a úvod Petr Horák. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 42, 4s. 543-559. ISSN 00015-1831. 1994.
 • Axelos, Kostas. Kdo je planetární člověk? Překl. a úvod Petr Horák. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 42, 3s. 481-486. ISSN 00015-1831. 1994.
 • Duerrenmatt, Fridrich. Mozek. Překl. a úvod Petr Horák. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 42, 1s. 89-105. ISSN 00015-1831. 1994.
 • d´Hondt, Jacques. Význam hegelovské dialektiky. Překl. a úvod Petr Horák. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 42, 1s. 58-75. ISSN 00015-1831. 1994.
 • Furet, Francois. Promýšlet Francouzskou revoluci. Překl. a ediční poznámka Petr Horák. Brno : Atlantis, 1994. 207 s. ISBN 80-7108-089-6.
 • Foucalt, Michel. Diskurs, autor, genealogie. Edice, doslov a překlad Petr Horák. Praha : Svoboda, 1994. 115 s. ISBN 80-205-0406-0.
 • Horák, Petr. Emmanuel Mounier a Georges Bernanos: Pro a proti technickému a vědeckému modernismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1992, B 39s. 65-81. ISSN 0231-7664. 1993.
 • Horák, Petr. Demokracie a teror. Výběr a překlad z díla A. de Toquevilla a G. W. F. Hegela. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 41, 2s. 179-186. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Catherine Audard: John Rawls a pojetí politična. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 41, 2s. 251-276. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Jacques Bouveresse: Ludwig Wittgenstein - rezignovaný modernista? Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 41, 5s. 781-804. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Paul Ricoeur: Já hodné uznání a úcty. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 41, 1s. 3-14. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Friedrich Duerrenmatt: Sokratova smrt. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 41, 5s. 869-876. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Vzpoura proti dědům? Literární noviny, Praha : Společnost pro Literární noviny, 1992, 26s. 12-12. ISSN 1210-0021. 1993.
 • Horák, Petr. Emmanuel Mounier o vědě a technice. In Nad meditacemi věků. Sbroník ke 110. výročí narození Josefa Kratochvila. Brno : Masarykova univerzita Brno a SVK Brno, 1993. s. 78-87. ISBN 80-210-0435-5.
 • Horák, Petr. Cestou k poslednímu (Josef Šafařík). Tvar : literární obtýdeník, Praha : Klub přátel Tvaru, 3, 42s. 11-11. ISSN 0862-657X. 1993.
 • Horák, Petr. Kostas Axelos: Otázka konce umění a poetičnosti světa. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 40, 4s. 605-619. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Philippe de Lara: Společnost nemá začátek. O teorii spravedlnosti Johna Rawlse jako o sociologii. Etika, 1992, 1s. 13-32. ISSN 0862-717. 1993.
 • Horák, Petr. Luc Ferry: Estetika. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 40, 4s. 591-604. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Michele Le Doeuff: Jeden nebo dva světy: oddělení nebo soužití? Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 40, 5s. 801-817. ISSN 00015-1831. 1993.
 • Horák, Petr. Svět Blaise Pascala : absolutismus Ludvíka XIV. jezuité, jansenismus. Praha : Vyšehrad, 1985. 373 s.
 • Horák, Petr. Struktura a dějiny : ke kritice filozofického strukturalismu ve Francii. Praha : Academia, 1982. 157 s.