PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

 

E-mail: vzatka@seznam.cz
Telefon: 466 036 625
Kancelář: 05 013, budova G

Profesní životopis
V letech 1969 – 1974 vystudoval na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze obory filosofie a historie. V letech 1975 - 1990 pracoval jako odborný pracovník v dokumentačním oddělení Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV v Praze. Od roku 1990 byl samostatným vědeckým pracovníkem ve Filosofickém ústavu ČAV v Praze. Věnuje se především dějinám novověké filosofie 18. a 19. století (Kant, Schelling, Hegel) a vybraným tématům filosofie 20. století (fenomenologie, hermeneutika, moderní teorie vědy).V letech 1993- 2009 absolvoval řadu studijních pobytů ve Velké Británii (Londýn, Oxford). Od roku 1995 do 2005 přednášel na Filosofické fakultě UK v Praze na katedře estetiky, nyní od roku 2007 působí na katedře  filosofie v Pardubicích.

Vybrané publikace

 • Ke 100. výročí narození Martina Heideggera, Filosofický  časopis 1989.
 • K Husserlově teorii konstituce předmětného smyslu, Filosofický časopis 1990
 • Systematický význam Kantovy estetiky, Filosofický časopis 1994
 • Krása, svoboda a kontingence, Estetika 1995
 • Kantova teorie estetiky. Studie k dějinám filosofie 18.století, Filosofia, 2. vyd., Praha 1995
 • Heideggerovo překonání karteziánské metafyziky subjektu, (in: Martin Heidegger a problémy myšlení), Filosofia, Praha 1996
 • Krása, umění, filosofe, Filosofický časopis 1998
 • Schillerova estetická kritika moderny, Estetika 2000
 • K.Jaspers, Šifry transcendence, (překl.) Vyšehrad, Praha 2000
 • Svoboda, sebevědomí a identita, Filosofický časopis 2002,
 • Schellingova metafyzika umění, (in: Hegelovskou stopou), AUC, Philosophica et Historica 4, Karolinum, Praha 2003
 • V, Zátka (překlad), G. Figal, Úvod do Heideggera, nakl.  Academia, Praha 2007, 192 s.
 • V. Zátka, Umění jako forma dějinné sebereflexe ducha, in: Místo  fenomenologie ducha v současném myšlení, (ed. J. Kuneš, M.Vrabec),  nakl. Argo, Praha 2007, str. 161 - 183.
 • V. Zátka, Příroda, umění, svoboda, (Ke kantovsko-schillerovskému pojetí estetiky přírody), in: Krása - Krajina - Příroda I, (ed. K.Stibral, O. Dadejík), nakl.Dokořán, Praha 2009, str. 184 - 202.
 • V. Zátka, Umění jako estetická forma univerza. (K Schellingově koncepci metafyzické afinity mezi uměním a přírodou), in: Krása, Krajina -Příroda  II., (ed. K.Stibral, B.Binka, O Dadejík), Masarykova univerzita Brno 2009,  str. 20 - 32.  
 • V. Zátka, Max Stirner - filosof absolutní svobody (předmluva), in: Max Stirner, Jediný a jeho vlastnictví, český překlad V.Zátka, nakl. Academia, Praha 2010, edice Europa, str.7 - 34.
 • V. Zátka, ( překlad) , Max Stirner, Jediný a jeho vlastnictví,, nakl. .Academia, Praha 2010, edice Europa, 367 s.
 • V. Zátka, (překlad), Ludwig Wittgenstein: O jistotě, Praha,  Academia, 2010. 207 s.
 • V. Zátka, (studie), Wittgensteinova koncepce jazykových her, in. L. Wittgenstein, O jistotě, nakl. Academia, Praha 2010, str.. 152-207
 • V. Zátka, (studie), Svoboda jako princip mravní autonomie, in: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, CDK Brno 2013, str. 85-100.