PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

 

E-mail: holba@orient.cas.cz

Office hours: 

 

Research interests 

• Buddhism 

• Philosophical, Ethical and Religious Aspects of Mahayana Buddhism

• Comparative Philosophy

• Diamond Sutra; Shantideva's Bodhicaryavatara 

• Buddhist logical-epistemological tradition

• Madhyamaka and Yogacara philosophy

 

Education 

• 2012-2015 – Mgr. in Philosophy, Faculty of Arts, University of Ostrava 

• 2009-2012 – Bc. in Philosophy, Faculty of Arts, University of Ostrava 

• 1995-2002 – Ph.D. in Systematic Philosopy, Faculty of Arts, Charles University in Prague 

• 1991-1995 – Mgr. in Sanskrit, Faculty of Arts, Charles University in Prague 

 

Professional experience 

• Semester Teaching of Buddhism: FF UP, ETF UK, FHS UK, FF MU, FF OSU, Emory University (Department of Religious Studies), Atlanta, USA

• 2002-2015 – Assistant professor, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague 

• Since 1997 – Researcher, Oriental Institute, Czech Academy of Sciences, 

 

Research and Study Stays Abroad  

• 1. 10. 2015 - 30. 4. 2016 – Emory University, Department of Religious Studies, Atlanta, USA, Fulbright Fellowship (Research scholar), 

• 5. 2. - 12. 2. 2009 - Harvard University, Cambridge, USA (Research Stay)), 

• March 2004–June 2004 – University of Lausanne (Research Stay), 

• March 2000–June 2000 – University of Lausanne (Research Stay), 

• March 1999–June 1999 – University of Lausanne (scholarship: Fonds Elisabeth de Boer), 

• October 1998–December 1998 – University of Lausanne (scholarship: Fonds Elisabeth de Boer), 

• October 1997–July 1998 – University of Lausanne, Department of Oriental Languages and Cultures (Swiss Government Scholarship for Eastern Europe). 

 

Conferences

• 25.-26. 11. 2016 - „Diamantová sútra v Číně“. 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno. 

• 4.-5. 11. 2011 - „Traktát o probuzení víry v mahájánu“. 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno. Pořadatel: Kulturní studia Číny a Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska FF MU. 

• 28.-30. 4. 2011 - „Buddhismus a aristotelská logika“. Národní konference „Logika, sémantika, dialektika,“ Praha. Pořadatel Ústav filosofie a religionistiky FF UK spolu s Oddělením pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělením logiky FÚ AV ČR.

• 23.-28. 6. 2008 - „Buddhism and its reflection in Czech Republic after the First World War till the ´Velvet Revolution´ in 1989”. 15. mezinárodní konference International Association of Buddhist Studies, Atlanta, USA.

• 23. 9. 2008 - Mezinárodní buddhistické konference „Prázdnota a cesta bódhisattvy“ v rámci mezinárodní konference „Celý svět je jedna květina“ pořádané mezinárodní Zenovou školu Kwan Um. Praha, FF UK. Spoluorganizátor

• 23.-25.10. 2006 - „The Development of Bodhisattva´s path to Buddhahood“. Mezinárodní konference „Religious Change“. Slovensko, Bratislava.

• 23.-28. 8. 1999 - 12. mezinárodní konference International Association of Buddhist Studies, Lausanne, Švýcarsko. Spoluorganizátor.

 

Lectures at Foreign Universities 

• Emory University, Atlanta, USA (14. 4. 2016): Czechs and Tibetans: Relationship and Academic Studies.

• Wisconsin-Madison University, Wisconsin, USA (30. 3. 2016): Buddhist Studies in Czechoslovakia: Reflections on a Complicated History.

• Glendale Community College, Tempe, Arizona, USA (26. 2. 2016): Charter 77: Dissent and Underground in Czechoslovakia II.

• Maricopa Community Colleges, Tempe, Arizona, USA: Charter 77: Dissent and Underground in Czechoslovakia I.

• Harvard University (Harvard Buddhist Studies Forum), Cambridge, USA (6. 2. 2009): Buddhism and Buddhist Studies in the Czech Republic between the First World War and the ‘Velvet Revolution’ of 1989.

• Jagiellonian University, Krakow, Poland (23. 5. 2005): The Origin of Mahayana Buddhism in India.

• Pedagogical University, Krakow, Poland (24. 5. 2005): The Path of the Bodhisattvas to Buddhahood.

 

Membership

• Member of the Doctoral Board of Doctoral Studies in Religious Studies, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague 

• Supervisor of the PhD study programme in Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Arts, Olomouc

• Member of the editorial board of the publishing house ExOriente, Prague

• Member of The International Association of Buddhist Studies

 

Monographs 

• Kauzalita v buddhistickém myšlení, OIKOYMENH, Praha 2020.

• Diamantová sútra: Překlad s komentářem, druhé, rozšířené vydání, DharmaGaia, Praha 2017. 

• Diamantová sútra: Překlad s komentářem, DharmaGaia, Praha 2014. 

• Nágárdžuna. Filosofie střední cesty, OIKOYMENH, Praha 2012.

• Džátaky: příběhy z minulých Buddhových životů, DharmaGaia, Praha 2007.

• Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení, DharmaGaia, Praha 2000. 

 

Articles 

• "Buddhism, Marxism and philosophy of Egon Bondy". Kontradikce / Contradictions. Časopis pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought (2019): 45-78.

• "What is a future of Indian philosophy?". Journal of World Philosophies 4 (Review article) (2019): 177-184.

• "The senses in Indo-Tibetan Buddhism from a philosophical perspective". Revue d’Études Tibétaines 50 (2019): 13-39.

• "Etika Bhagavadgíty a Egon Bondy". Pantheon. Religionistický časopis 11.2 (2016): 26-45.

• "Buddhismus a aristotelská logika". Filosofie dnes 3.1 (2011): 27-36.

• "Buddhismus a ekologická etika". Nový orient 66.2 (2011): 39-43.

• "Changes of the Concept of the Bodhisattva in Buddhist Traditions". Religious Change (2010): 89-95.

• "Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) I. – vznik“". Nový orient 65.1 (2010): 50-52.

• "Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) II. – texty". Nový orient 65.2 (2010): 41-46.

• "Sútry o dokonalém poznání (pradžňápáramitásútra) III. – termín pradžňá". Nový orient 65.4 (2010): 33-35.

• "Buddhism and Buddhist Studies in the Czech Republic between the First World War and the "Velvet Revolution" of 1989". International Journal of Buddhist Thought and Culture 13 (2009): 34-47.

• "Yogacara Buddhism as Buddhist Phenomenology". Archiv orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 73.1 (2006): 55-66.

• "Index to JIABS 22–26". Journal of the International Association of Buddhist Studies 28.1 (2005): 221-229.

• "The Altruistic Path of the Bodhisattvas". Focus Pragensis III – Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion (2003): 112-154.

• "Two Studies in Mahayana Buddhism". Focus Pragensis I - Yearbook for Philosophy and Phenomenology of Religion (2001): 150-180.

 

Chapters  

• "Egon Bondy a buddhismus".Egon Bondy a současné myšlení. Praha: Filosofický ústav, 2018, 135-200.

• "Já, nebo ne-Já?".Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015, 69-90.

• "Nágárdžuna a madhjamaka.".Nágárdžuna. Filosofie střední cesty. Praha: Oikumené, 2012, 12-79.

• "Mahájánový buddhismus".Náboženství Číny a Japonska. Brno: Masarykova universita, 2011, 70-101.

• "Diamantová sútra".Antologie textů k dějinám Číny. Brno: Masarykova universita, 2011, 181-227.

• "Buddhismus".Základy religionistiky: Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 133-183.

• "Legendární životopisy Gautamy Buddhy. ".Džátaky: příběhy z minulých Buddhových životů. Praha: DharmaGaia, 2007, 345–387.

• "Buddhova nauka o ne-Já (an-átman)".Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007, 285-319.