Ondřej Krása

Email: ondrej.krasa@upce.cz

Telephone: 739 431 833
Location: 05 023, building G
Office hours: by prior arrangement through email

Research interests
Ancient philosophy and ethics – particularly Plato and skepticism.

Professional experience
since 2021 – head of Department of Philosophy and religious studies, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice
since 2020 – assistant professor, Department of Philosophy, University of Pardubice
since 2017 – researcher, Department of Philosophy, University of Pardubice (Centre for Ethics as Study in Human Value)
2017–2020 – project manager, Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice
2015 – 2017 – the manager of the AMU Press in Prague
1/2010–12/2010 – grant projects advisor at the Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University in Prague
2008 – 2012 – fundraising manager, Cesta domů (NGO providing palliative care)
2007 – 2008 – head of the library of the Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University in Prague

Education
2010 –  2018  Ph.D. in Systematic Philosophy, Faculty of Arts, Charles University in Prague
2005 – 2008 Mgr. in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University in Prague
2001 – 2005 Bc. in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Study stays abroad
2/2014 – 6/2014 Staatsbibliothek zu Berlin, Germany
2/2013 – 6/2013 Bibliothèque nationale de France, France
9/2005 – 12/2005 Department of Philosophy, University of Glasgow, UK

Publications
„Time and Creation in the Timaeus“. To appear.
„Two Concepts of a Lie: Václav Havel on Living in a Communist Regime". Filosofický časopis. 2022, p.50–67. .
„Bodies and Space in the Timaeus“. in Chad Jorgenson, Filip Karfik and Stepan Spinka (eds.). Plato’s Timaeus: Proceedings of the Tenth Symposium Platonicum Pragense. Leiden/Boston 2020, p. 131–148. Open access.
„Sókratés a bohové“ [Socrates and gods]. in Jinek, J. (et. al.). Platónova Obrana Sókrata. Praha 2016, p. 118–129.
„Nutnost a účelnost v Platónově Timaiovi“ [Necessity and Teleology in Plato’s Timaeus]. Aithér. 2014, vol. VI, No. 11, p. 6–19.
„Štěstí lze dosáhnout jen jakoby náhodou: etická intepretace skepticismu Sexta Empirika“ [Happiness can be achieved only as if by accident: an ethical interpretation of Sextus Empiricus’ skepticism]. In Špinka, Š. (et al.). Přístupy k etice I. Praha 2014, p. 119–142. [Revised version of previously published article "Sladká nevědomost ..."]
Ondřej Krása (ed.). Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. [Death and dying in the contemporary religious traditions] Cesta domů: Praha, 2010.
„Sladká nevědomost: Sextos Empeirikos o lidském štěstí“ [Sweet Ignorance: Sextus Empiricus on human happiness]. Reflexe. 2009, No. 36, p. 3–22.
„Ontologie a dějinnost: Technická civilizace v Kacířských esejích“ [Ontology and Historicity: Technical  civilisation in Heretical Essays]. in Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Praha 2007.

Reviews
Broadie, S. Nature and divinity in Plato’s Timaeus. Reflexe. 2016, No. 51, p. 194–200.
Karfík, F. Duše a svět. Auriga. Vol. LI, 2009, p. 155–157.
Kalaš, A. Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot?. Reflexe. 2008, No. 35, p. 89–95.

Grants
2017 – 2022 „Centre for ethics as study in human value“, Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 in OP RDE, project team member.
2013 – 2014 „Příčina světa v dialogu Timaios“ [The cause of the world in Timaeus] (Internal grant of the Faculty of Arts, UK).
2007 „Skepticismus jako životní postoj: Filosofie Sexta Empeirika“ [Skepticism as a life attitude: Sextus Empiricus’ philosophy] (Specific research at the Faculty of Arts, UK).

since 2014 – member of the Czech Plato Society (2021 – president, 2019–2021 vice-president, since 2016 member of audit committee)

since 2018 – member of International Plato Society

since 2018 (also 2013-2016) – member of the board of Cesta domu (NGO, mobile hospice)