Mgr. Zuzana Daňková, Ph.D.

 

Worked at the department until 2019
 

e-mail: zuzana.danek@gmail.com

 

Odborné zaměření:

raná analytická filosofie (zejména Wittgenstein, Russell a G. E. Moore)

teorie soudu a souzení

fenomenologie (zejména Husserl a Heidegger)

filosofie psychologie, psychoanalýza, daseinsanalýza

 

Studium

2013 – 2018: Ph.D. v oboru filosofie, University of St Andrews

(disertační práce: Propositional Unity and Representation: Theories of Judgement from Kant to Wittgenstein)

2007 – 2012: Bc. a navazující Mgr. studium filosofie, FF UK

(magisterská práce: The (In)dependence of Elementary Propositions in Early Wittgenstein)

 

Publikace

 

  • Recenze na: Glombíček, P., Filosofie raného Ludwiga Wittgensteina. Pavel Mervart. 2016. in: Reflexe 52 (2017)
  • Recenze na:  Telerovský, R. a Mahler, M. (eds). Strach z cizího: Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“. Česká psychoanalytická společnost. 2016. In: Československá psychologie, 2016, ročník LX.
  • Donald Winnicott o roli závislosti v psychoterapii, in: Psychoanalyzadnes.cz,             29. 6. 2016
  • “The Glamour Has Gone” – Jak je důležité přicházet o iluze, in: Nomadva, 2016
  • Proč jsou elementální věty v Traktátu vzájemně nezávislé, in: Filosofický časopis,

            1/2014

  • Recenze na: Vojtěch Kolman, Idea, číslo, pravidlo, in: Reflexe 44 (2013)

 

Přednášky

 

  • konference Philosophia (Olomouc, 2018) – přednáška „Co Wittgenstein kritizoval na Russellově mnohorelační teorii souzení“
  • Láska ve 21. století - Konference ČASP 2016, přednáška „Komplex otce“

 

Pedagogická praxe

  • 2014 2015 – pomocná vyučující na University of Stirling; vedení filosofických seminářů pro studenty prvního ročníku
  • 2012 – 2013 – lektorka filosofické logiky na Katedře filosofie Univerzity

            Pardubice

 

Granty a stipendia:

2018 – 2020 – grant Univerzity Karlovy (GAUK) č. 748618, „Teorie souzení v rané analytické filosofii“

2017 – AKTION Česká republika – Rakouska, 3měsíční studijní pobyt na Universität Wien

Stipendium na University Stirling, School of Arts and Humanities Research Postgraduate Bursary, 2013-2016

 

Odborné překlady:

Ucnik, L. Patočka on Techno-Power and the Sacrificial Victim; Balázs, M. Jan Patocka's Place in Classical Phenomenology; Ullmann, T. Negative Platonism and Appearance-Problem, In: Myšlení Jaa Patočky očima dnešní fenomenologie, Chvatík, I. (ed.), Praha, Oikoymenh, 2009 (překlad z aj do čj)