Mgr. Marek Havlík, Ph.D.

 

Worked at the department until 2019
 

e-mail:    Marek.Havlik@nudz.cz

 

 

Publikace:

DMN – klidová síť mozku. Kandidát na nové neurovědecké paradigma. Teorie vědy. Vol 34, No 2 (2012).

Vědomí a úrovně vědomí. Dva rozdílné vědecké přístupy. ACTA FF. No 4 (2012).

Historie neurogeneze. Implicitní definice a pragmatická falsifikace. Teorie vědy. Vol 35, No 3 (2013).

Default Mode Network and the Problem of Determining Intrinsic Mental Contents. (společná studie s Doc. Tomášem Marvanem, Ph.D.) Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. (2014).

Jaké je to být hyperempatikem. Příspěvek empirické vědy k subjektivní zkušenosti. Filosofický časopis. (2014).

 

Elektronická učebnice:

E- learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP Olomouc

Příspěvek - Problém mysli a těla ve filosofii mysli. http://www.pfyziol_mysl.upol.cz/