Mgr. František Novotný

E-mail:

Telefon: +420 732 487 046

Konzultační hodiny: Po dobu trvání protiepidemických opatření se konzultace konají online po předchozí domluvě.

 

Odborné zaměření:

Středověké křesťanství; Perzekuce hereze ve středověku; Teorie mýtů a paramýtických narativů; Studium konspiračních teorií, fake news a městských legend.

 

Pracovní zkušenosti:

  • Od 2020: Překladatel z anglického jazyka.
  • Jaro 2020: Korektor překladů z anglického jazyka, Ando Translations, s.r.o.

 

Vzdělání:

  • Od 2016: doktorské studium religionistiky na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU. Téma disertační práce: Představy o rituálním uctívání Satana v inkvizitorské kultuře pozdního středověku.
  • 2013–2016: Magisterské studium religionistiky, Filozofická fakulta MU, magisterská práce: Procesy s templáři a pozdně středověké představy o antinomické herezi.
  • 2010–2013: Bakalářské studium religionistiky, Filozofická fakulta MU, bakalářská práce: Utváření obrazu kacířské iniciace templářů: Studie o vybraném prameni z jara 1310.

 

Stáže a studijní pobyty:

  • Jaro 2019: Erasmus + Traineeship, Radboud University Nijmegen (Nizozemsko).

 

Publikace:

  • Přijato k recenznímu řízení: František Novotný – David Zbíral, „Démon zrcadlem pravdy: Teologie, morální ponaučení a hereze v porýnském líčení exorcismu z okolí roku 1200“ (Religio: Revue pro religionistiku).  
  • „Bestie a zrádci: Francouzská královská propaganda o templářích, fámy a jejich vztahy, 1307-1312“, Sacra 13/1 (2015), 24-37.