Kateřina Šolcová, Ph.D.

 

Worked at the department until 2019
 

Vzdělání

- 2011–2015: doktorandské studium filosofie, FF UP (Ph.D.) Téma disertační práce: Aristotelská východiska Komenského spisu Didactica magna. Pardubice, 2015.
- 1998-2004: TF JČU, teologie a etika (Mgr.)
- 1993-1996: FF UK, andragogika (Bc.)
- 1988-1990: klasická filologie UJEP Brno

Přehled zaměstnání

- od r. 2014 – členka pracovní skupiny grantového projektu centra excelence č. 14-37038G panelu č. P401 Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, 2014–2018
- od 2017 – řešitelka standardního grantového projektu GA ČR 17-18261S - Politická filosofie v českých zemích v 17. století

Bibliografie:

Stati:

- Šolcová, Kateřina, (2017). Moral Virtues in J. A. Comenius’ Mundus Moralis. Ethics & Bioethics, 7(3-4), pp. 119-126. Retrieved 2 Jan. 2018, from doi:10.1515/ebce-2017-0011.
- Šolcová, Kateřina, Учение Яна Амоса Коменского в контексте теологии ХVII века, Отечественная и зарубежная педагогика, ISSN 2224-0772, roč. 5, č. 43, 2017, s. 23-35.
- Šolcová, Kateřina, Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Bohemian Lands. Acta Comeniana 2015, -, 29/53, s. 137-168. ISSN 0231-5955.
- Šolcová, Kateřina; Sousedík, S. Hilarius of Leitmeritz. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_558-1
- Šolcová, Kateřina; Sousedík, S. Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav. [encyklopedické heslo].  Basel, 2016. E. Dostupný z: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_557-1
- Šolcová, Kateřina; Sousedík, S. Marci, Johannes Marcus. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z: <http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_56....
- Šolcová, Kateřina, Aristotelian Principles of Comenius' Didactic. In Marčukova, S.; Mnich, R. (ed.). Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija: materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Sankt-Peterburg: Peteršule, 2016, s. 221-230. ISBN 978-5-85902-192-5. [Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija, Sankt-Peterburg, 03.06.2015-04.06.2015, RU].
- Šolcová, Kateřina, The History of Salvation or History as Gradual Progress? On Understanding John Amos Comenius' conception of history. In Goris, W.; Meyer, M. A.; Urbánek, V. (ed.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016, s. 209-220. ISBN 978-3-658-08260-4.
- Šolcová, Kateřina, Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica. 2015, roč. 45, 93/94, s. 116-127. ISSN 0323-2220.
- Šolcová, Kateřina, Krásná církev v pojetí Jana Karafiáta. In Krása spasí svět, Červený Kostelec: Mervart, 2015, s. 161 – 174. ISBN 978-80-7465-180-9.
- Šolcová, Kateřina, Vztah pojmů ars a natura ve spise Didactica Magna, In Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, s. 103-108. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2.
- Šolcová, Kateřina, Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues. In Nejeschleba, T.; Blum, R. (ed.). Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance: Proceedings from the Centre for Renaissance Texts conference: 24-26 April 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 89-103. ISBN 978-80-244-4428-4. [Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, Olomouc, 24.04.2014-26.04.2014, CZ].
- Šolcová, Kateřina, Dmytro Čyževskyj a jeho heidelberská pozůstalost. Studia comeniana et historica, 42 (2012), 87–88, p. 78–94.

Monografie:

- Šolcová, Kateřina, Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Verlag Traugott Bautz, 2014. ISBN 978-3-88309-844-9.
- Cuhrová, N.; Severa, M.; Sousedík, S.; Šolcová, Kateřina. Vojtěch Šanda. O habituální milosti. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014. 131 s. Studijní texty Centra Aletti, 64. ISBN 978-80-7412-184-5.

Recenze:

Šolcová, Kateřina. [Review]. Acta Comeniana. 2013, roč. 51, č. 27, s. 189-191. ISSN 0231-5955. [Orig.: Comenius, J. A. Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/2. Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio. Praha: Academia, 2013. 442 s. ISBN 978-80-200-2244-8].

Recenze prací K. Šolcové

- Stejskalová J. (rec.) Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.].
- Mnich R. (rec.) Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Studia Comeniana et historica, 44 (2014), 91–92, p. 260–261. ISSN 0323-2220.
- Beneš, J. (rec.). Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Listy filologické, 137 (2014), 3–4, p. 377–379.