Jan Kuneš, Ph.D.

 

Profesení životopis: zde

 

Přednášky v kursech:
Úvod do Kantovy filosofie I, II
Základy moderního myšlení I, II