Jakub Trnka, Ph.D.

 

e-mail: jakub.trnka@centrum.cz

 

Odborné zaměření:

  • klasická fenomenologie
  • moderní česká filosofie

 

Vzdělání:

2008-2014: Filosofická fakulta, Univerzita Karlova – obor filosofie. Ph.D.

2005-2007: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo – obor filosofie a germanistika

2002-2005: Filosofická fakulta, Univerzita Karlova – obor filosofie

1999-2004: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova – obor trenérství a sport. Mgr.

1994-1998: Sportovní gymnázium v Kladně

 

 

Monografie:

Trnka, J., Kant a Husserl o zkušenosti. Filosofia, Praha 2017. 348 s. ISBN 978-80-7007-511-1.

 

Editované knihy:

Kohák, E. - Trnka, J. (eds.): Hledání české filosofie. Soubor studií. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2012. Filosofia, Praha 2012, 388 s. ISBN 978-80-7007-388-9.

 

Odborné články a kapitoly v knihách:

„Masaryk a Husserl.“ In: Filosofický časopis, 66, 2018, č. 5, s. 789-804.

„Český filosof Erazim Kohák.“ In: Filosofický časopis, 66, 2018, č. 3, s. 473-475 (laudatio).

„Dějinnost a racionalita v Husserlově pozdním myšlení.“ In: Filosofický časopis, 65, 2017, č. 5, s. 721-738.

„Husserlovo absolutní vědomí.“ In: Filosofický časopis, 64, 2016, č. 1, s. 45-57.

„Erazim Kohák – Prožitek posvátnosti života.“ In: Petráň, T. - Grygarová, D. - Hermann, T. - Kostlán, A. (eds.) Homines scientiarum I. Třicet příběhů české vědy a filosofie. Univerzita Pardubice a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Pardubice 2014, s. 215 – 236.  (rozhovor; připraveno společně s Tomášem Hermannem).

„Domov a svět člověka. Mezi Kosíkem a Kohákem.“ In: Kohák, E. - Trnka, J. (eds.) Hledání české filosofie. Soubor statí. Mimořádné číslo Filosofického časopisu. Filosofia, Praha 2013, s. 321-337.

 

„Od praxe ke konkrétnosti. K myšlení Karla Kosíka.“ In: Bendová, M. - Borovanská, J. - Vejvodová, D. (eds.) Filosofie v podzemí, filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Nomáda, Praha 2013, s. 204-212.

„Zkušenost mezi smyslem a hodnotou“ In: Filosofický časopis, 60, 2012, č. 3, s. 361-376.

„Metafyzický závazek fenomenologie.“ In: Filosofický časopis, 58, 2010, č. 5, s. 645-661.

 

Doslovy a předmluvy:

Kohák, E. - Trnka, J., „Jiskry v popelu – hledání české filosofie ve zvratech 20. století.“ In: Kohák, E. - Trnka, J. (eds.): Hledání české filosofie. Soubor studií. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2012. Filosofia, Praha 2012.

 

Eseje a publicistika:

„Erazim Kohák – Karel Skalický. Výběr z korespondence.“ In: Listy. XLVIII, 2018, č. 4, s. 26-29.

„Čarovná moc slova.“ In: Listy. XLV, 2015, č. 6, s. 62 – 63.

„Člověk, čas a dějiny.“ In: Listy. XLV, 2015, č. 4, s. 68 – 70.

„V kolotoči privatizace: kacířské úvahy o současné demokracii.“ In: A2. XI, 2015, č. 8, s. 29.

„Vzdělání na prodej, vzdělání pro svobodu.“ In: Listy. XLIV, 2014, č. 5, s. 65 – 67.

 

Recenze a recenzní studie:

Erazim Kohák: Oheň a hvězdy. In: Filosofický časopis, 65, 2017, č. 3, s. 472 – 474.

Paitlová, J. (ed.) Po cestách kritického myšlení. In: Filosofický časopis, 64, 2016, č. 2, s. 290 – 294.

Petr Urban, Raný Husserl a filosofie jazyka. In: Reflexe, filosofický časopis, 48/2015, s. 170 – 178.

Hrubec, M. - Pauza, M. - Zumr, J a kol.: Myslitel Karel Kosík. In: Filosofický časopis, 59, 2011, č. 5, s. 761 – 765.

Erazim Kohák, Domov a dálava. In: Reflexe, filosofický časopis, 38/2010, s. 122 – 124.