Doctoral Students

Current Doctoral Students:

 

Mgr. Irem Güven (since 2020)
E-mail: irem.k.guven@gmail.com
Supervisor: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
Dissertation subject: The Flesh in Deleuze, Derrida and Merleau-Ponty

Mgr. Vladimir Lukić (since 2020)
E-mail: vl.lukic.96@gmail.com
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
Dissertation subject: The narrative procedure of political deliberation

Mgr. David Rozen (since 2020)
E-mail: davidrozen.cz@gmail.com
Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Dissertation subject: Attitudes towards the Environment, their Ethical Relevance and the Possibilities of their Transformation

Mgr. Lyra Koli (since 2019)
E-mail: lyra.koli@gmail.com
Supervisor: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
Dissertation subject: Loving Muddle: Reading Iris Murdoch´s Novels in the Light of Her Own Aesthetics

Mgr. Aneta Kohoutová (since 2019)
Supervisor: doc. Nora Hämäläinen, Ph.D.
E-mail: aneta.kohoutova@biocentral.cz
Dissertation subject: Ethic of Public Space

Mgr. Michaela Veselá (since 2019)
Supervisor: doc. Jakub Jinek, Dr. phil.
E-mail: misice06@seznam.cz
Dissertation subject: Smrt a sebevražda u Platóna a antických tragiků

Mgr. Markéta Kábrová (since 2019)
E-mail: st42851@student.upce.cz
Supervisor: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Dissertation subject: Pojetí svobody v díle Hannah Arendtové

Mgr. Radek Haňka (since 2019)
E-mail: radekh.hanka@gmail.com
Supervisor: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
Dissertation subject: Umění jako existenciální rozumění našemu bytí ve světě a možnost jeho experimentálně-psychologického zkoumání

Mgr. Veronika Janečková (since 2019)
E-mail: st42771@student.upce.cz
Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Dissertation subject: Koncepce svobody, demokracie a politiky mezi prvorepublikovými filosofy

Philip Strammer (since 2018)
Supervisor: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
Dissertation subject: Morality and Creativity: The transformation of moral standards through moral genius

Patrick Keenan, M. phil. (since 2018)
Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Dissertation subject: The Challenge Creative Computers Present to the Good Life

Mgr. Aneta Květinová (since 2017)
E-mail: aneta.kvetinova@seznam.cz
Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Dissertation subject: Liberalismus strachu Judith Shklarové

Mattimai Bakor Syiem (since 2017)
E-mail: matti.syiem@gmail.com
Supervisor: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Dissertation subject: The Role of Shame and Guilt in the Moral Development of Children

Mira Reyes, M.phil. M.A. (since 2017)
E-mail: yummypinkrabbit@gmail.com
Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
Dissertation subject: Otherwise than Anthropocentrism: Levinas Face-to-Face with the Animal

Mgr. Diana Kalášková (since 2017)
E-mail: dinush@seznam.cz
Supervisor: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
Dissertation subject: Morální síla literatury (Moral Power of  Literature)

Mgr. Pavlína Tomášová (přerušeno studium)
E-mail: st39222@student.upce.cz
Supervisor: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Dissertation subject: Rozum a komunikace v Jaspersově filosofii

Mgr. Carolina Davis González (since 2016)
E-mail: carodavis@gmail.com
Supervisor: Dr. Andrés Luis Jaume Rodríguez
Dissertation subject: Palaeologus beyond Palaeologus

Mgr. Zuzana Janíková (přerušené studium od 2019)
E-mail: st31871@student.upce.cz
Supervisor: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Dissertation subject: Pojetí nečistého rozumu v díle Nietzscheho a Ortegy y Gasseta

Mgr. Markéta Kiššová (since 2016)
E-mail: st35475@student.upce.cz
Supervisor: prof. PhDr. Petr Horák, CSc.
Dissertation subject: Existenciální morálka ve filosofii Jean-Paula Sartra

Mgr. Iveta Marešová (since 2015)
E-mail: ivcamaresova@seznam.cz
Supervisor: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Dissertation subject: K patristickým kořenům díla Jana Amose Komenského

Mgr. Petr Andjelkovski (since 2014)
E-mail: Andjelkovski@seznam.cz
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil., doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. (+)
Dissertation subject: Ústava Spojených států amerických a její ideové zdroje

Mgr. Adriana Bečková (since 2014)
E-mail: st28363@student.upce.cz
Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Dissertation subject: Miguel de Unamuno a dalektika lidské existenece

Mgr. Jiří Pintner (since 2013 - studium přerušeno)
E-mail: jiri1233@post.cz
Supervisor: prof. PhDr. Petr Horák, CSc.
Dissertation subject: Masarykovo pojetí krize moderního člověka

 

Graduate:

Mgr. Vojtěch Janů, Ph.D. (2014-2021)
E-mail: januvojtech@gmail.com
Supervisor: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
Dissertation subject: Searlovo pojetí biologického naturalismu

Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D. (2014-2021)
E-mail: jana-stejskalova@centrum.cz
Supervisor: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Dissertation subject: Výklad Komenského v díle Dmytra Čyževského

Mgr. Vlastimil Súkup, Ph.D. (2016-2020)
E-mail: v.sukup@seznam.cz
Supervisor: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Dissertation subject: Sókratés a Patočkova filosofie

Mgr. Vladimír Zeman, Ph.D. (2015-2019)
E-mail: vlazem@seznam.cz
Supervisor: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Dissertation subject: Filosofický a theologický odkaz Josefa Pospíšila (1845-1926)

Mgr. Filip Zrno, Ph.D. (2014-2019)
E-mail: dexterpp@seznam.cz
Supervisor: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
Dissertation subject: Rozdíly a paralely mezi Finkovou a Heideggerovou filosofií se zaměřením na pojem světa

Mgr. Pavel Lomička, Ph.D. (2012-2018)
Dissertation subject: Filosofie a věda v Masarykově Konkrétní logice
Supervisor: Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. (2011-2015)
Dissertation subject: Aristotelská východiska Komenského spisu Didactica magna
Supervisor: PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Mgr. Michal Pacvoň, Ph.D. (2010-2013)
Dissertation subject: Technika a individuace
Supervisor: Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.