Doctoral Students

Current students of Czech and English programs of Philosophy

 

Mgr. Ladislava Baxant-Cejnar
e-mail: ladislava.baxant-cejnar@univie.ac.at
školitel: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
téma: Theorie vzdělání u Wilhelma von Humboldta
počátek studia: 2021

Bc. Michal Šesták, MA
e-mail:
školitel: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
téma: Ontologický status výtvorů umění u Platóna
počátek studia: 2021

Mgr. Bc. Dominika Špičáková
e-mail:
školitel: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
téma: Koncept identity člověka u Charlese Taylora
počátek studia: 2021

Mgr. Irem Güven
e-mail: irem.k.guven@gmail.com
školitel: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
téma: The Flesh in Deleuze, Derrida and Merleau-Ponty
počátek studia: 2020

Mgr. Vladimir Lukić
e-mail: vl.lukic.96@gmail.com
školitel: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
téma: The narrative procedure of political deliberation
počátek studia: 2020

Mgr. David Rozen
e-mail: davidrozen.cz@gmail.com
školitel: doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
téma: Attitudes towards the Environment, their Ethical Relevance and the Possibilities of their Transformation
počátek studia: 2020

Mgr. Lyra Koli
e-mail: lyra.koli@gmail.com
školitel: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
téma: Loving Muddle: Reading Iris Murdoch´s Novels in the Light of Her Own Aesthetics
počátek studia: 2019

Mgr. Aneta Kohoutová
školitel: doc. Nora Hämäläinen, Ph.D.
e-mail: aneta.kohoutova@biocentral.cz
téma: Ethic of Public Space
počátek studia: 2019

Mgr. Michaela Veselá
školitel: doc. Jakub Jinek, Dr. phil.
e-mail: misice06@seznam.cz
téma: Smrt a sebevražda u Platóna a antických tragiků
počátek studia: 2019

Mgr. Markéta Kábrová
e-mail: st42851@student.upce.cz
školitel: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
téma: Pojetí svobody v díle Hannah Arendtové
počátek studia: 2019

Mgr. Radek Haňka
e-mail: radekh.hanka@gmail.com
školitel: Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
téma: Umění jako existenciální rozumění našemu bytí ve světě a možnost jeho experimentálně-psychologického zkoumání
počátek studia: 2019

Mgr. Veronika Zirek
e-mail: st42771@student.upce.cz
školitel: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
téma: Koncepce svobody, demokracie a politiky mezi prvorepublikovými filosofy
počátek studia: 2019

Philip Strammer
školitel: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
téma disertační práce: Morality and Creativity: The transformation of moral standards through moral genius
počátek studia: 2018

Patrick Keenan, M. phil.
školitel: doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
téma disertační práce: The Challenge Creative Computers Present to the Good Life
počátek studia: 2018

Mattimai Bakor Syiem
e-mail: matti.syiem@gmail.com
školitel: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
téma: The Role of Shame and Guilt in the Moral Development of Children
počátek studia: 2017

Mira Reyes, M.phil. M.A.
e-mail: yummypinkrabbit@gmail.com
školitel: doc. Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
téma: Otherwise than Anthropocentrism: Levinas Face-to-Face with the Animal
počátek studia: 2017

Mgr. Diana Kalášková
e-mail: dinush@seznam.cz
školitel: doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
téma: Morální síla literatury (Moral Power of  Literature)
počátek studia: 2017

Mgr. Carolina Davis González
e-mail: carodavis@gmail.com
školitel: Dr. Andrés Luis Jaume Rodríguez
počátek studia: 2016

Mgr. Markéta Kiššová
e-mail: st35475@student.upce.cz
školitel: prof. PhDr. Petr Horák, CSc.
téma: Existenciální morálka ve filosofii Jean-Paula Sartra
počátek studia: 2016

Mgr. Iveta Marešová
e-mail: ivcamaresova@seznam.cz
školitel: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
téma: K patristickým kořenům díla Jana Amose Komenského
počátek studia: 2015

Mgr. Petr Andjelkovski
e-mail: Andjelkovski@seznam.cz
školitel: doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil., doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. (+)
téma: Ústava Spojených států amerických a její ideové zdroje
počátek studia: 2014

Mgr. Adriana Bečková
e-mail: st28363@student.upce.cz
školitel: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
téma: Miguel de Unamuno a dalektika lidské existenece
počátek studia: 2014

 

Graduates

Mgr. Vojtěch Janů, Ph.D.
e-mail: januvojtech@gmail.com
školitel: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
téma: Searlovo pojetí biologického naturalismu
počátek studia: 2014-2021 (absolvoval 29. 6. 2021)

Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.
e-mail: jana-stejskalova@centrum.cz
školitel: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
téma: Výklad Komenského v díle Dmytra Čyževského
počátek studia: 2014-2021 (absolvovala 24. 6. 2021)

Mgr. Vlastimil Súkup, Ph.D.
e-mail: v.sukup@seznam.cz
školitel: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
téma: Sókratés a Patočkova filosofie
oval v letech: 2016-2020

Mgr. Vladimír Zeman, Ph.D.
e-mail: vlazem@seznam.cz
školitel: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
téma: Filosofický a theologický odkaz Josefa Pospíšila (1845-1926)
studoval v letech: 2015-2019

Mgr. Filip Zrno, Ph.D.
e-mail: dexterpp@seznam.cz
školitel: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
téma: Rozdíly a paralely mezi Finkovou a Heideggerovou filosofií se zaměřením na pojem světa
studoval v letech: 2014-2019

Mgr. Pavel Lomička, Ph.D.
téma: Filosofie a věda v Masarykově Konkrétní logice
školitel: Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
studoval v letech: 2012-2018

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.
téma: Aristotelská východiska Komenského spisu Didactica magna
školitel: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
studovala v letech: 2011-2015

Mgr. Michal Pacvoň, Ph.D.
téma: Technika a individuace
školitel: Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.
studoval v letech: 2010-2013