Výběrové řízení III: Vedoucí Katedry filosofie a religionistiky

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

FAKULTA: Fakulta filozofická
KATEDRA/ÚSTAV: Katedra filosofie a religionistiky
PRACOVNÍ MÍSTO: vedoucí katedry
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: Odborná asistentka / odborný asistent
PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou s možností prodloužení do 31. 8 2027
VÝŠE ÚVAZKU: plný
DÉLKA TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBY: 40 hodin
PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM NÁSTUPU: 1. 9. 2024
MZDOVÉ ZAŘAZENÍ: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Pardubice
JAZYK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: čeština

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA:
Vedení týmu zaměstnanců Katedry filosofie a religionistiky. Vzdělávací činnost - převážně přednášky, výuka v seminářích a cvičeních v rámci akreditoavaných
studijních programů realizovaných Fakultou filozofickou. Vedení kvalifikačních prací. Publikační aktivity.

NEZBYTNÉ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
Na místo vedoucí/ho katedry je požadavkem ukončené studium doktorského studijního programu/titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc./, min. 3 roky praxe na akademickém pracovišti po ukončení doktorského studia. Manažerské zkušenosti s vedením pracovního kolektivu. Uchazeči, kteří doposud nejsou akademickými pracovníky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, se současně přihlásí na místo odborného asistenta/odborné asistentky.

DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
znalost univerzitního prostředí
znalost jiného cizího jazyka

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:
přihláška do VŘ
strukturovaný profesní životopis
motivační dopis
kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech
přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti
písemně zpracovaná vize dalšího rozvoje katedry 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
práci ve stabilním akademickém prostředí
8 týdnů dovolené
příspěvek na stravování v menze
vzdělávací kurzy

Termín pro podání přihlášky: 1. června 2024
Kontaktní osoba: PhDr. Ivo Říha, Ph.D., ivo.riha@upce.cz
Přihlášku společně s přílohami zašlete na e-mail: Barbora.Krpatova@upce.cz
Případně na adresu: Univerzita Pardubice, děkanát Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2

S Vašimi doklady poskytnutými pro potřeby výběrového řízení bude zacházeno dle GDPR a Řádu výběrového řízení.