Výběrové řízení II: Religionistika

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

FAKULTA: Fakulta filozofická
KATEDRA/ÚSTAV: Katedra filosofie a religionistiky
ODDĚLENÍ: Religionistika
PRACOVNÍ MÍSTO: akademická pracovnice / akademický pracovník
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: Odborná asistentka / odborný asistent, asistentka / asistent
OBLAST VÝZKUMU: religionistika
PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou (10-12 měsíců)
VÝŠE ÚVAZKU: plný nebo částečný
DÉLKA TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBY: 20-40 hodin
PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM NÁSTUPU: 1. 9. 2024 nebo dle dohody
MZDOVÉ ZAŘAZENÍ: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Pardubice
JAZYK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: čeština

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA:
Úspěšná kandidátka / úspěšný kandidát bude vyučovat v nově akreditovaném interdisciplinárně orientovaném bakalářském studijním programu Religionistika v rozsahu 5 kurzů / semestr / úvazek 1,0. V případě nižšího úvazku bude výuková zátěž snížena úměrně. Součástí pracovní náplně bude vlastní vědecká a publikační činnost: očekáváme 1 odborný publikační výstup s afiliací FF UPCE. Pracovní smlouva bude uzavřena na 10-12 měsíců.

NEZBYTNÉ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
U asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně,u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., případně těsně před dokončením.

DALŠÍ KVALIFIKAČNÍ DOVEDNOSTI:
Přihlásit se mohou kandidátky / kandidáti s jakoukoli specializací v oboru religionistika, případně v jiném oboru, zahrnuje-li předmět jejich výzkumu rovněž náboženství. Výhodou (nikoli podmínkou) je, pokud se kandidátka / kandidát zaměřuje na současná náboženskou scénu či alternativní religiozitu. Uchazečky / uchazeči s jinými specializacemi budou však rovněž zvažovány/i.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
Katedra filosofie a religionistiky je mladá, různorodá a dynamicky se rozvíjející katedra s výrazným mezinárodním rozměrem ve vědě i výuce. Na katedře působí 24 akademiků a akademiček, z toho 8 ze zahraničí. Zajišťujeme 6 studijních programů, z toho 2 v angličtině. Studuje u nás 25 doktorandek a doktorandů, z toho zhruba polovina zahraničních. Rozvíjíme intenzívní mezioborovou spolupráci mezi odděleními filosofie, religionistiky a badatelským Centrem pro etiku. Za posledních 6 let jsme vydali mnoho knih v předních světových nakladatelstvích a získali řadu prestižních projektů. Na Univerzitě Pardubice působíme od roku 2000.
Katedra filosofie a religionistiky se hlásí k hodnotě rozmanitosti a v tomto duchu podporuje vyrovnané zastoupení uchazeček/uchazečů v rámci obsazovaných pozic.

PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:

  • Strukturovaný odborný životopis.
  • Motivační dopis.
  • Přihláška k výběrovému řízení (viz https://www.upce.cz/deska/upa-prijme.html); kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech.
  • Videoukázka přednášky pro studenty prvního ročníku na téma, které souvisí s odborností uchazečky / uchazeče. Délka max. 15 minut.
  • Vybraný vlastní kratší odborný text (článek / kapitola knihy, do 30 normostran), kterým se chce uchazečka / uchazeč prezentovat.

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech.
1) Výběr na základě zaslaných materiálů.
2) Vybrané uchazečky / Vybraní uchazeči budou pozvány/i k přednesení kratší odborné přednášky vycházející ze zaslaného textu a k osobnímu pohovoru (část pohovoru proběhne v anglickém jazyce).

Termín pro podání přihlášky: 1. června 2024
Kontaktní osoba: lucie.valentinova@upce.cz
Přihlášku společně s přílohami zašlete na e-mail: Barbora.Krpatova@upce.cz
Případně na adresu: Univerzita Pardubice, děkanát Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice 2

S Vašimi doklady poskytnutými pro potřeby výběrového řízení bude zacházeno dle GDPR a Řádu výběrového řízení.