Studentský "Spolek milovníků moudrosti"

 

 

 

 

Manifest Spolku milovníků moudrosti

My, zakladatelé Spolku milovníků moudrosti srdečně zveme zájemce o filosofické a jiné debaty do našeho spolku. Dáváme tímto řádně vědět o existenci spolku, jenž několik měsíců fungoval v online prostředí. Chceme na universitě vytvořit prostor, v němž se mohou setkávat studenti všech stupňů studia a nejlépe i z různých oborů. Chceme objevovat zákoutí myšlení skrze řeč pomocí svobodné diskuse. Hlásáme jednotu v rozmanitosti myšlení. Distancujeme se od jakékoli politizace našeho spolku. Zkoumání politických teorií se však nebráníme, protože teorie je součástí myšlení. Rozhodně odmítáme zřizovat představenstva, valné hromady a jiné byrokratické aparáty. Byrokracie je jedem svobodného myšlení a přátelské diskuse. Všichni, kteří máte zájem o diskusi na rozmanitá témata s lidmi otevřenými diskusi, jste vřele vítáni. Budeme se na vás těšit a zdravíme vás.

Marek Sojka a Markéta Kábrová

Zakladatelé Spolku milovníků moudrosti